👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA 8: Geometri

Skapad 2019-11-12 09:47 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

Matematik årskurs 8   

Område: Geometri

Sida:  s. 88 - 119

Metodsamling: s. 251 - 254

 

Planering: 

v.46 3.1 Cirkelns omkrets, 3.2 Cirkelns area

v.47 Läxa under praon: 3.3. Begränsningsyta och mantelyta 3.4 Volym av rätblock 

 Uppgifter s. 100- 101:(3, 5, 7, 8) Uppgifter s. 106  (3, 4, 6, 7, 8 )

v.483.5 Volymenheter, 3.6 Volym av prisma och cylinder

v.49 Volym av kon, pyramid och klot 3.8 Formler

v.50  Provdatum: tisdag 10 /12 Du ska kunna: 

3.1 Cirkelns omkrets s. 88

Vad är omkrets?

Vad är radie?

Vad är diameter?

Hur räknar man ut en cirkels omkrets om man har radien/diametern?

Hur räknar man ut en cirkels diameter om man har omkretsen?

Vad står pi för?


Formel för cirkelns omkrets är: O = pi x d

3.2 Cirkelns area s. 92

Vad är area?

var finns medelpunkten på en cirkel?

Hur räknar man ut arean av en cirkel?

vad är en cirkelsektor?

Hur räknar man ut cirkelsektorn?

Hur kan man räkna ut omkretsen om jag har arean? (C-A nivå)

3.3 Begränsningsarea s. 97 

Vad är skillnaden på en tvådimensionell och en tredimensionell figur?

Hur ser följande figurer ut: Kub, rätblock, cylinder, prisma, pyramid, kon, klot?

Vad är begränsningsyta?

Hur räknar man ut begränsningsyta på en kub eller ett rätblock?

Vad är mantelyta?

Hur räknas mantelytan ut på en cylinder, en kon, och ett klot?

3.4 Volym av rätblock s. 104

Vad är area?

Vad är volym?

I vilken enhet mäts volym?

Vad är basyta?

Hur räknar man ut volymen på  ett rätblock?

3.5 Volymenheter s. 108

I vilka enheter mäter man volym?

Hur omvandlar man L/dl/cl/ml?

Hur många liter är exempelvis 15 dm3?

Hur omvandlar man mellan: m3/dm3/cm3?

3.6 Volym av prisma och cylinder s. 111

Vad är ett prisma?

Hur räknar man ut volymen av ett prisma?

Hur räknar man ut volymen av en cylinder?

3.7 Volym av kon, pyramid och klot s. 114

Hur räknar man ut volymen av en kon?

Hur räknar man ut volymen av en pyramid?

Hur räknar man ut volymen av ett klot?

3.8 Formler s. 118

Hur löser man ut en variabel i en formel?

ex: Hur löser man ut radien i formeln: Omkretsen = 2 x pi x radien?

 

Begrepp:  Medelpunkt, radie, diameter, pi, omkrets, area, enheter, cirkelsektor, medelpunktsvinkel, dimension, geometrisk kropp, kub, rätblock, cylinder, prisma, kon, pyramid, klot, begränsningsyta, mantelyta, sfär och volym. 

Uppgifter

 • Prov i geometri 10/12

 • v. 47 Läxa under praon

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9