Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och fritid

Skapad 2019-11-12 10:06 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 3 Teknik Svenska
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällets utveckling. Tekniken handlar om att lösa problem och uppfylla mänskliga behov.

Innehåll

Undervisning: vad, hur, varför?

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag. 
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. 
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller. 
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov. 
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationen. 
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. 
 • Text som kombinerar ord och bild, till exempel film. 

Hur?

Vi kommer att arbeta med läromedlet "Teknik-boken" och kapitlet som handlar om lek och fritid. 

Följande kommer att behandlas i boken

 • Bygg
 • Snören, rep och knutar
 • Titta noga
 • Teknik på cirkus och tivoli
 • Äventyr i badet
 • Det är roligt med teater
 • De enkla maskinerna
 • Tekniska leksaker
 • Teknik i det fria
 • Se teknik på museum

Vi avslutar hela arbetet med att i grupper göra en film med karaktärer som vi ska göra själva. Filmen görs med hjälp av paddor och redigeras i programmet StopMotion. 


Varför?

Eleverna ska träna på sin förmåga att:

 • att ge exempel på enkla tekniska saker som du känner till
 • bygga väldigt enkla tekniska saker
 • hjälpa till att ge förslag som gör att teknikarbetet går framåt
 • skriva berättelser med tydlig början, handling och slut 
 • använda bilder för att göra det du vill berätta med dina texter tydligare

 

Slutuppgift:

Slutuppgiften är den film som du gör tillsammans med klasskamrater på en padda. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: