Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt med årstider och högtider

Skapad 2019-11-12 10:18 i Långavekaskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter vår och sommar. Vad händer i naturen under olika de olika årstiderna? Varför firar vi högtider under året och har olika traditioner. Vi vill ta reda på mer!

Innehåll

Syfte

 • Vi ska få möjlighet att förstå varför vi har fyra årstider och hur naturen förändras under året.
 • Vi ska få möjlighet att lära oss mer om varför och hur vi firar olika högtider under året.
 • Vi ska få möjlighet att  skapa och uttrycka oss genom olika estetiska uttrycksformer.

Mål kopplade till Läroplanen

 • Skapande  genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, musik, dans och drama.
 • Få använda material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Utvecklas elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtal om företeelser och samband i omvärlden.

  Utvärdering

 • Vi kommer diskutera i mindre grupper och i större grupper såsom fritidsrådet.
 • Vi kommer ha frågelekar i olika former.

 Elevernas intressen, initiativ och behov 

 • Eleverna har uttryckt i förslagslådor på fritidsråd att de har intressen att skapa i olika former detta ta ska de få utveckla och samtidigt få möjlighet att lära sig mer om de fyra årstiderna samt om olika högtider under året.

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och 

Vi kommer att:

 • Se på filmer och läsa böcker om årstider och olika högtider.
 • Skapa med olika material och tekniker.
 • I närmiljön se hur naturen förändras under året.
 • Lära och leka nya och traditionella lekar som som leks under olika högtider.


  (Klassisk didaktisk position, processorienterad position, mognadsposition eller kaotisk/kreativ position, Fritidshemmets mål och resultat, s. 40-42, Pihlgren 2017)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: