Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnastik/Gymnastics

Skapad 2019-11-12 10:20 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grovmotorik och rörelse, att lära sig komplexa rörelser med hjälp av olika rörelser. Tex, ringar, natta, räck, hopp, balans.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under november kommer vi att träna på komplexa rörelser med hjälp av redskap såsom matta, ringar, hopp, balans. During november we are going to train complex movements with equipment as floor, rings, vault and balance beam.

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

Ni kommer att få träna inom fyra olika områden. Hopp, ringar, balans och matta. I dessa fyra områden ska ni lära er fyra olika övningar. Dessa fyra övningar sätts sedan ihop till program. Vi även försöka få in airtrack och trampolin. 

We are going to work in four different areas. Vault, rings, balance beam and floor. In these four areas are you supposed to learn four different moves. Put together these four moves into a program. We will also try to work with airtrack and trampoline.

MÅL/TARGET

Kunna utföra fyra olika övningar inom matta, hopp, ringar och balans.

Know four different moves in floor, vault, rings and balance beam.

 

MATERIAL/RESOURCES

Matta - floor:

https://www.youtube.com/watch?v=xewe1Gub5f4

https://www.youtube.com/watch?v=qwRB3Hak2Q4

Balans - Balance beam

https://www.youtube.com/watch?v=ToUhRqqR_wE

https://www.youtube.com/watch?v=FoPNGc6Lg8k

Ringar - Rings

https://www.youtube.com/watch?v=rNDpHLoJyoo

https://www.youtube.com/watch?v=BAtiWLnwgGQ

Hopp - Vault

https://www.youtube.com/watch?v=E6eaXXNyQUM

https://www.youtube.com/watch?v=mcKrRmUZTO0

 

BEDÖMNING/ASSESSMENT

Självutvärdering. Kontinuerliga samtal/kamratbedömningar under lektionerna för att på så sätt öka förståelsen. Praktiskt visar även eleven upp vad den kan/ lärt sig för undervisande lärare

Self evaluation. Continous talks to other students for a deeper understanding. Practially show what you know to your PE teacher.

 

 

A

C

E

leven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan del i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

 

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Gymnastik/Gymnastics

F
E
C
A
Ny aspekt
Eleven kan inte delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar inte och anpassar inte sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget. Pupils can not participate in games and sports involving complex movements in different settings, and do not vary and do not adapt their movements to activities and context.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Pupils can participate in games and sports involving complex movements in different settings, and vary and adapt their movements to some extent to activities and context.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Pupils can participate in games and sports involving complex movements in different settings, and vary and adapt their movements realtively well to activities and context.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Pupils can participate in games and sports involving complex movements in different settings, and vary and adapt their movements well to activities and context.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: