Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker sva/sv8 ht19

Skapad 2019-11-12 11:38 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Hur kan böcker som är skrivna på 1700-talet vara lika aktuella idag som då? Hur kan en bok vara tidlös och varför kan böcker som är skrivna idag inte vara en klassiker? Vi kommer under det här temat arbeta med olika klassiker, läsa och bearbeta verk och skriva texter.

Innehåll

Arbetssätt - vad kommer vi att göra

 • Egen läsning
 • Gemensam läsning, läsförståelse
 • Skriva
 • Söka information
 • Diskussioner, boksamtal

 

Det betyder att du ska få lära dig

 • Hur definierar man begreppet klassiker?
 • Vilka författare och vilka verk räknas som klassiker?
 • Vad betyder dessa författare och verk för dagens litteratur?
 • Utveckla ditt skrivande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Klassiker - olika genren

På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Innehåll
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Du behandlar de olika genrerna på ett enkelt sätt.
Du behandlar de olika genrerna på ett utvecklat sätt.
Du behandlar de olika genrerna på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Dina texter innehåller enkla beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Dina texter innehåller utvecklade beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Dina texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser.
Struktur
Dina texter är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Dina texter är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Dina texter är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Dina texter har en struktur som passar dem.
Texterna är välstrukturerade.
Din text är styckeindelad.
Din text har konsekvent styckeindelning.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en de olika genrerna.
Språket är varierat och träffsäkert.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Språkliga strategier
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl.

Sv SvA
Läsförståelse - Klassiker

På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Läsförmåga
Du kan med flyt läsa skönlitteratur.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur.
Lässtrategier
Du kan välja och använda lässtrategier i huvudsak på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan välja och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan välja och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse.
Du har bra läsförståelse.
Du har mycket bra läsförståelse.
Du kan göra en viss koppling av din klassiker till tidsperioden den är skriven i eller andra texter du läst.
Du kan göra en relativt god koppling av din klassiker till tidsperioden den är skriven i eller andra texter du läst.
Du kan göra en god koppling av din klassiker till tidsperioden den är skriven i eller andra texter du läst.
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap på ett enkelt sätt.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna på ett utvecklat sätt.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap på ett välutvecklat sätt.
Du kan föra ett enkelt resonemang om kopplingen mellan författaren och klassikern.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om kopplingen mellan författaren och klassikern.
Du kan föra ett utvecklat och rimligt resonemang om kopplingen mellan författaren och klassikern.
Sammanfatta och besvara frågor till boken
Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: