👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd planering Åk 3

Skapad 2019-11-12 11:43 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Terminsplanering textilslöjd.
Grundskola 3 Slöjd
Första mötet med ämnet SLÖJD. Handen, tanken och idéerna ska samspela så att du utvecklar din förmåga att arbeta i olika material och uttrycksformer. Här står kreativitet och nyfikenhet högt upp på listan över bra egenskaper hos dig.

Innehåll

 

Arbetsuppgift

Kul på hjul, egen idé på hjul

3 i rad

Hushållsrulle hållare

Balans gubbe

Pennhållare

mobilställ

 

Vi arbetar med händerna

Sågar

Raspar

Filar

Slipar

Borrar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Slöjd Åk 3

Moment

Påbörjat inlärning
Använder sin kunskap
Befäst sin kunskap
Formgivning
Jag saknar egna idéer. Jag planerar med hjälp av läraren.
Jag har egna idéer som är genomförbara inom arbetsområdet. Jag gör enkla planeringar och visar något intresse för färg och form.
Jag använder mig av min fantasi och visar stor kreativitet inom arbetsområdet.
Hantverk
Jag är osäker men provar mig fram med lärarens hjälp hur redskap och verktyg ska användas samt.
Jag använder verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Jag visar på god förståelse för hur verktyg och redskap ska användas och kan använda dessa självständigt.
Genomförande
Jag är osäker på vad som ska göras i vilken ordning, har svårt att lösa problem som uppstår och vet inte hur man går vidare.
Jag förstår oftast i vilken ordning momenten ska ske och löser en del problem själv eller tar hjälp av kamrater. Jag kan hjälpa till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt.
Jag förstår i vilken ordning momenten ska ske och har en klar bild hur genomförandet ser ut. Jag löser de flesta problem självständigt, kan förklara och visa för kamrater hur man gör
Tolka
Jag tänker inte så mycket på hur arbete ska se ut, det blir som det blir.
Jag kan få fram rätt karaktär i mina arbeten utifrån uppgiften. Jag kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta.
Jag lägger ner mycket omsorg på att arbetet blir som jag tänkt samt kan se kopplingar till det enskilda arbetet i ett större perspektiv. Form och funktion samspelar.