Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Qu'est-ce que tu manges? Fran 8 Chez Nous chap 3 vt 20

Skapad 2019-11-12 12:57 i Torpskolan Lerum
Vi arbetar med kapitel 2 samt andra uppgifter under temat kärlek.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här kapitlet kommer du bland annat att få lära dig lite mer om fransk matkultur, att berätta om svensk mat och dina matvanor samt att samtala om mat i olika situationer.

Innehåll

Syfte

 • utveckla din förmåga att läsa och förstå, lyssna och förstå franska i tal och skrift
 • utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • utveckla  din förmågan att förstå och använda grammatiska strukturer

Konkreta mål/Innehåll

Du lär dig; 

 • använda passé composé (dåtid)
 • använda de vanligaste adjektiven
 • använda partitiv artikel
 • ord och fraser för mat; för att kunna handla, beställa på restaurang samt föra en dialog kring matbordet
 • några ord och fraser för svensk mat och traditioner

Arbetsgång

 • vi arbetar med kapitel 3 (a+b) i text och övningsbok
 • Under arbetets gång har vi förhör  /prov på ord/fraser samt grammatik  
 • jobbar med olika slags dialoger under lektionstid ( handla/ beställa på restaurang/ dialog kriing matbordet)
 • I slutet genomför spelar du in en kortare film där du pratar om mat ( muntlig presentation) - se detaljerad beskrivning i drive; 

Bedömning

 • muntlig presentation
 • samtal (dialoger under lektionstid)

 Reflektion

Nämn något du tycker att du har lärt dig under arbetsområdet.

Finns det något du tycker har varit svårt som du tycker du behöver öva mer på?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Delar av kunskapskraven i moderna språk 7-9

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Muntlig produktion
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Muntlig interaktion (samtal)
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier i samtal
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: