👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent för IMV-elever

Skapad 2019-11-12 13:00 i Dackeskolan Mjölby
Grundskola F – 9 Matematik
Här handlar det om samband och förändring

Innehåll

 

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du kunna:

 • förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent:

o  beräkna andelen

o  beräkna delen

o  beräkna det hela

 • räkna med förändringsfaktor
 • använda procent beräkningar i olika praktiska sammanhang t ex vid ränteberäkningar och vid jämförelser
 • skilja på procent och procentenheter

 

v.

dag

Matematik åk9 och 1a, avsnitt

Sidor i bocken

Uppgifter att lösa i på lektion

 

46

PRIV

Andelen, delen och den hela

70 - 77

Kapitel 2 i boken:

Läs faktarutor och gör några uppgifter

 på s. 70 - 77;

Arbetsblad;

 

 

Ma1a

Fr

PRIV

Repetition av tre basproblem med procent;

Promille och ppm

78 - 79

Kapitel 2 i boken:

Läs faktarutor och gör några uppgifter

 på s. 78 - 79;

Arbetsblad;

47

PRIV

Procentuella förändringar och jämförelser

82 - 85

Kapitel 2 i boken:

Läs faktarutor och gör några uppgifter

 på s. 82 - 85;

Arbetsblad;

Ma1a

Fr

PRIV

Kompletteringar till Taluppfattningen (Prov 1)

 

 

48

PRIV

Beräkningar med förändringsfaktorn;

86 - 91

Kapitel 2 i boken:

Läs faktarutor och gör några uppgifter

på s. 86 - 99;

Arbetsblad;

Ma1a

Fr

PRIV

Index

97 -99

49

PRIV

Lån, ränta och amortering

104 - 109

Kapitel 2 i boken:

Läs faktarutor och gör några uppgifter

 på s. 104 - 109;

Arbetsblad;

Ma1a

Fr

PRIV

Repetition

111- 113

Diagnos 2 i boken;

Arbetsblad;

50

PRIV

 

Repetition

 

Gör klart allt i boken och alla arbetsblad

Ma1a

 

 

 

Fr

PRIV

Repetition

 

Arbetsblad;

 

51

PRIV

Prov kapitel 2

 

PROCENT

 

Fr

PRIV

Julavslutning

 

 

 

 

Uppgifter

 • Prov - Procent

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9