👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sticka, virka och binda

Skapad 2019-11-12 13:25 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Denna termin ska eleverna få utveckla sin finmotorik genom att lära sig grunderna i stickning och virkning.

Innehåll

 

Pedagogisk Planering Åk.8 

 

ARBETSOMRÅDET

 

 Eleverna prövar att sticka och virka för att sedan planera ett eget objekt att genomföra.

 

 

 

SYFTET

 

Undervisningen ska ge dig förutsättningar att utveckla bl.a. följande

 

förmågor:

 

·       Presentera en skiss med mått och text som förklarar ditt objekt.

 

·       Utveckla kunskaper om designprocessen med hänsyn till form, funktion, konstruktion och miljöpåverkan.

 

·       Utveckla kunskaper om problemlösande processer när en ny produkt ska tillverkas.

 

·       Lära dig nya, eller fördjupa dig i tekniker som är tillämpbara för det projektet.

 

·       Hantera och vårda verktyg och material som behövs för arbetet.

 

·       Analysera och redovisa muntligt/skriftligt arbetsprocessen och resultaten med hjälp av slöjdspecifika begrepp och även tolka slöjdföremåls estetiska, funktionella och kulturella uttryck.

 

 

 

UNDERVISNING

 

Läraren kommer att ge en gemensam introduktion där vi tittar på olika inspirationsmaterial (egna arbeten och inspiration från pinterest) de färdiga förlagornas konstruktion och svårighetsgrad samt kunskapskraven. Läraren tillverkar även läsbart material med bildstöd och håller i gemensamma genomgångar där arbetsmoment förklaras.

 

Eleverna ska lära sig adekvat terminologi för uppgiften. De kommer att arbeta i grupp och enskilt samt träna på att följa muntliga och/eller skriftliga sömnadsbeskrivningar. Eleven ska också redovisa en utvärdering med analys av objekt och process.

 

 

 

BEDÖMNING:

 

I bedömningen utifrån kunskapskraven tas hänsyn till elevens:

 

·       Förmåga att kunna på ett; enkelt och delvis E; utvecklat och relativt väl C; välutvecklat och väl A; sätt arbeta utifrån skriftliga eller muntliga instruktioner och delvis egna initiativ C; egna initiativ A.

 

·       Förmåga att ta initiativ, driva arbetet framåt och använda lektionstiden väl.

 

·       Förmåga att göra medvetna val vid behov samt pröva E; pröva och ompröva C; systematiskt pröva och ompröva A; tidigare val.

 

·       Förmåga att hantera och vårda verktyg och material på ett; enkelt E; utvecklat C; och välutvecklat A sätt.

 

·       Förmågan att använda slöjdspecifika begrepp i sin kommunikation och redovisning.

 

·       Kvaliteten på slutresultatet.

Uppgifter

  • Presentationen

Matriser

Sl
Sticka, virka och binda

E
C
A
1A
Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Man kan planera ett objekt
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.  Man kan planera ett objekt bestående av flera delar
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa  i olika material utslöjdföremålifrån instruktioner och egna initiativ. Man kan planera ett objekt med ett flertal delar och tekniker.
1B
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Man har påbörjat sitt objekt och försökt efter egen förmåga.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.  Man är nästan klar eller helt med sitt objekt.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. Man är klar med god tid och har tid att sätta avslutande detaljer.
1C
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner Läraren visar steg för steg.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.  Kan följa instruktioner från bok men behöver ändå hjälp.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. Löser problem på eget initiativ.
1D
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. 
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
2A
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. 
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
2B
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. 
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. 
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
2C
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. 
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. 
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
2D
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
3A
Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. 
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. 
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
3B
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. 
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. 
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
4A
Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck .
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. 
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då  resonemang med kopplingar till egnutveckladea erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.