Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödas Mål och utvecklingsplan Normer och värden 19/20

Skapad 2019-11-12 15:50 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål från Normer och värden

Innehåll

På Röda avdelningen

Röda

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald 

 

Nuläge

Barn gruppen består av 21 barn varav ett nytt barn som enbart talar franska och arabiska, ett barn som talar blandspråk svenska, engelska och arabiska.

En av pedagogerna talar arabiska, hon kan förtydliga det som sägs för barnen med annat modersmål, det underlättar även mycket i kontakten med föräldrarna.

 

Utveckling pågår när barnen

De äldre barnet ingår i  en skolförberedande tvärgrupp Väpplarna, där vi arbetar tillsammans med Regnbågengens avdelning. 

De yngre barnen träffas tillsammans med Regnbågen och leker utelekar och gör små uppdrag tillsammans. Barnen lär av varandra.

När barnen visar intresse för varandra, för varandras olikheter, olika språk och behov. När barnen leker och hjälper varandra i vardagen. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

 Sånger, ramsor, lek.

Förhoppningsvis ett bra samarbete med föräldrar, så att vi tillsammans kan ge alla barn en trygg vardag på Röda.

Så här ska vi följa upp.

På avdelningens planeringstid samtalar hela arbetslaget om barnens samspel och utveckling.

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentars rutorna under vår Mål & utvecklingsplan.      

Vi har sett att barnen har börjat bjuda in varandra till gemensamma lekar mer nu. De leker ofta rollekar, uppträder tillsammans( teater) i byggis, de bjuder även in Hanna i leken. Hon hänger med, skrattar och är glad.

Barnen förstår att det finns olika språk, att man kan tala på annat språk än svenska, de ”låtsaspratar” på annat språk....tror sig kunna...

 Vi har arbetet mycket med socialt samspel barnen emellan. Vi ser nu att det har gett bra resultat, barnen vill hjälpa varandra och låter sig hjälpas av varandra, tex vid påklädning och vid matsituationer.

Vi pedagoger är väl medvetna om barnens styrkor/svagheter och låter det stå till grund när vi utformar verksamheten. Vi arbetar vidare med att "lyfta" och uppmuntra barnen till att hjälpas åt och att vara en bra kamrat. 

Kopplingar till läroplanen

  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: