Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft.

Skapad 2019-11-12 16:59 i Aspenässkolan Lerum
En pedagogisk planering för kap 5 Koll på NO årskurs 4
Grundskola 4 Biologi Kemi
Vatten är grunden för allt liv på jorden. Men vad är vatten gjort av egentligen? Vi kommer att lära oss om vattnet på vår planet, atomer, molekyler, vattnets olika former, vattnets kretslopp, samt vattenrening och luftens olika gaser.

Innehåll

Syfte

Genom arbetet ska du få förståelse för vattnets och luftens egenskaper.

Mål 

 • Veta vad en vattenmolekyl består av.
 • Känna till vattnets olika former.
 • Kunna beskriva vattnets kretslopp.
 • Kunna berätta om var vattnet i kranen kommer ifrån.
 • Berätta om hur vi renar vårt avloppsvatten.
 • Veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.
 • Veta vad luft är.

Undervisning

Tillsammans kommer vi att göra olika experiment, ställa enkla hypoteser, se på pedagogiska filmer och läsa i olika läroböcker. Du kommer få delta i olika gruppdiskussioner och arbeta med olika uppgifter i ämnet. 

 

Bedömning

 Du kommer få visa att du kan:

 • förklara och beskriva olika begrepp såväl muntligt som skriftligt.
 • genom olika samtal i såväl liten grupp som i helklass då vi diskuterar.
 • genom skriftliga arbeten och muntliga förhör.
 • delta aktivt och visa intresse vid olika experiment.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: