Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

teknik - att planera en stad

Skapad 2019-11-12 19:25 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Teknik
Ni har fått en bit mark som ska bebyggas. Det ska flytta in 500 personer mellan åldrarna 0 och 100 år. En del lever ensamma, en del som par och en del lever i familjer. Ni ska dokumentera er stad genom att skriva en beskrivande text, göra skisser samt genom att förklara ord och begrepp. Ni ska även konstruera en fysisk modell över något i er stad.

Innehåll

Bedömning:

Du ska dokumentera din stad genom att skriva en beskrivande text, göra skisser samt genom att förklara ord och begrepp. Du ska även konstruera en fysisk modell över något i er stad. 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka 48-51, ht -20

 

Begreppslista:
bostad, utemiljö, kommunikation, väg, busslinje, spårvagn, tunnelbana, hållbar stad, avfall

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: