Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte - problemlösning och programmering

Skapad 2019-11-12 20:46 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Matematik
Under dessa veckor kommer vi att arbeta med både programmering och problemlösning. Vi kommer prova på enkel programmering. Parallellt med detta kommer vi att arbeta med olika problemlösningsstrategier.

Innehåll

 

Bedömning:

Eleven ska lösa matematiska problem. Eleven ska välja och använda lämpliga matematiska metoder samt samtala om tillvägagångssätt och då använda bilder, symboler och andra uttrycksformer.

 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka 48-51, ht -20

 

Begreppslista:
programmering, textuppgift, strategier, uteslutning, decimaltal, längd, volym, massa

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: