Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik och teknikhistoria

Skapad 2019-11-13 08:23 i Långavekaskolan Falkenberg
Mekaniska funktioner och lösningar i vardagliga föremål. Konstruktion av enkla mekaniska leksaker samt viss teknikhistoria.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Hur fungerar en pedalhink? Och rytande leksaker...

Innehåll

Du ska träna på att:

 • se varför och hur teknik utvecklats genom åren 
 • träna på ord och begrepp
 • tänka kring tekniska lösningar och hur man kan förändra/förbättra efter behov

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • ord och begrepp som hör till ämnet
 • vardagliga mekaniska föremål
 • arbetssätt för teknikutveckling - planering av arbete
 • dokumentation av arbete
 • teknikhistoria

Du visar dina kunskaper genom att:

 • delta i diskussioner och arbetsuppgifter
 • genomföra arbetet med mekaniskt leksaksdjur
 • lämna in planering, färdig produkt (leksaksdjur) och utvärdering (dokumentation) av arbetet med mekaniskt leksaksdjur

Vi kommer att arbeta med följande:

 •  se på olika vardagliga mekaniska föremål och fundera hur de fungerar
 • titta på föremål och hur de utvecklats över tid
 • genomföra ett konstruktionsarbete av mekaniska leksaksdjur där arbetet ska planeras, genomföras och utvärderas
 

Uppgifter

 • Mitt leksaksdjur

 • Mitt leksaksdjur

 • Mekaniskt leksaksdjur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: