Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2019-11-13 08:39 i Frötuna skola Norrtälje
.
Grundskola 6 Svenska
Retorik, konsten att tala, övertyga och påverka. Rätt att tala - vett att lyssna

Innehåll

Tid:

Vecka 46 - 8

Syfte: 

se nedan

 

 Arbetssätt:

Du kommer att få träna på att uttrycka dina åsikter, tankar och känslor i olika uppgifter, vilket är en demokratisk rättighet. Du ska träna på att lyssna aktivt och respektera andras åsikter, vilket är en demokratisk skyldighet. Du ska träna på att strukturera upp vad och hur du ska uttrycka dig, vilka strategier du ska ha för att nå fram med det du vill ha sagt.

Undervisning

 • Vi kommer att titta på program och lyssna på program som handlar om retorik 
 • Vi kommer att göra övningar som tränar ordförråd, att beskriva, att argumentera och väcka känslor. 
 • Vi håller tal för varandra i par och andra grupperingar
 • Du skriver ditt avslutningstal så att det finns i textform

Bedömning

Du ska kunna:
- muntligt presentera t.ex. ett djur, en berömd person
- beskriva och förklara med ett varierat språk.
- beskriva med en "röd tråd".
- anpassa språket efter mottagare, syfte och situation.
- kombinera text med olika estetiska uttryck för att förstärka textens budskap.

- muntligt framföra ett tacktal till en viktig person i ditt liv eller om du väljer något eget alternativ att tala om

 

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionstid. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Retorik

E
C
A
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du klarar i viss utsträckning att hålla dig till ämnet, samt uttalar dig utan alltför stor tveksamhet. Du redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Du klarar relativt väl att hålla dig till ämnet, samt har argument för din ståndpunkt. Du redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Du klarar väl att hålla dig till ämnet, samt har goda argument för din ståndpunkt och/eller diskuterar olika argument. Du redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Du redogör enkelt med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning Talet inleds med en presentation av ämnet och avslutas tydligt.
Du redogör utvecklat med relativt väl fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning Talet inleds med en intresseväckande presentation och avslutas med en sammanfattning (eller binder på annat sätt samman slutet med inledningen.)
Du redogör välutvecklat med väl fungerande huvuddel, inledning och avslutning Talet inleds med en intresseväckande presentation och avslutningen knyter ihop talet på ett bra sätt genom en sammanfattning och ett kreativt avslut.
Språk
Du använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare. Du uttrycker dig tydligt och begripligt.
Du använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare. Du pratar med inlevelse.
Du använder språket med god anpassning till syfte och mottagare. Du pratar med mycket inlevelse och förstärker ditt budskap med relevant kroppsspråk.
Kommunikation
Du klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Du redovisar inför gruppen och har till viss del ögonkontakt med publiken. Du är förhållandevis fri från ditt manus och använder stödord.
Du klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Du har bra ögonkontakt med publiken, ser på några olika människor och använder stödord.
Du klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Du har mycket bra ögonkontakt med publiken, ser dig omkring i rummet och använder stödord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: