Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Svenska, samtala och presentera, åk 5

Skapad 2019-11-13 09:43 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundsärskola 5 Musik Svenska
Förmågan att samtala och presentera är en grundförutsättning för att lyckas i skolan, för att få arbete och för att kunna påverka sin samtid. Så prata på, det är viktigt! Är nyckelharpan ett typiskt hårdrocksinstrument? Det ska du få lära dig. Det är också viktigt!

Innehåll

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågan att samtala och presentera är en grundförutsättning för att lyckas i skolan, för att få arbete och för att kunna påverka sin samtid. Så prata på, det är viktigt!

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

 

Bedömning - vad och hur

Vad:

Samtala

Du ska kunna:

- samtala om ett givet ämne

- lyssna aktivt

- turtagning i samtal

- ställa frågor

 

Presentera

Du ska med stöd kunna:

- planera en presentation

-  förbereda din presentation

- hålla en presentation där du använder dig av kroppsspråk och gester på ett fungerande sätt

 

Hur:

Samtala

- delta i ett gruppdiskussion

 

Presentera

- göra en presentation om en musikgenre med hjälp av digitalt verktyg tillsammans med kompisar

Du kommer först att få göra en valfri GOTD som du kommer att få respons på. Därefter gör du en uppgift om en musikgenre där du visar vad du lärt dig.

 

Du ska få lära dig att urskilja och ge exempel på vad som är typiskt för olika musikstilar. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få träna på att:

- samtala genom att ställa frågor och lyssna

- berätta om dina tankar i grupp

- planera en presentation med inledning, huvuddel och avslutning tillsammans med två kamrater

- använda digitala verktyg till presentationen

- använda ditt kroppsspråk på ett bra sätt när du redovisar

- förbättra ditt sätt att redovisa när du fått respons

- lyssna på andras redovisningar och själv ge respons

- att se och höra skillnader på olika musikstilar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  A 6
 • I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: