Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud Ht-19

Skapad 2019-11-13 10:23 i Dibber Skogsdungen Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Årsplanering för hela Skogsdungen HT-19-VT-20. Tema Hjärtrud (värdegrundsarbete)

Innehåll

 

 

 Undervisningsplanering 

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen) Som övergripande tema på Skogsdungen i år har vi valt att arbeta med Hjärtrud. Syftet är att under året jobba för att skapa en atmosfär där alla blir respekterade, sedda och accepterade för dem de är. 
  Vi väljer att lägga fokus på läroplansmål 1, 2 samt att ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den (del av mål 3)

 • Hur ska undervisningen genomföras? 
  Årstemat kommer att brytas ned i mindre projekt. Utifrån de olika målen i Läroplanen kommer vi att fokusera på olika delar i olika omgångar under året, det blir separata undervisningssituationer kopplade till årsplaneringen.

          Gemensam uppstart för alla barn i gymnastiksalen med kompissånger/värdegrundssånger.
          Alla avdelningar får en Hjärtrud kudde som får följa med barnen hem. Familjen/barnet dokumenterar empati och värdegrunds handlingar I deras vardag.
  
          Grupplekar och aktiviteter i mindre grupper kommer vi att användas oss av. 

          Alla lärvännerna kommer att vara delaktiga i temat.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  När Hjärtrud är tillbaka till förskolan får barnet presentera och berätta om vad de upplevt. I de vardagliga rutinerna visar vi hur vi är mot varandra. 
  Vi läser, reflekterar och återkopplar med barnen omkring litteratur med empati-och kompistema.

 

 • Vad är målet med undervisningen? 
  Målet är att se barnen hjälpa, stötta och ta hänsyn till varandra. 

  _____________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: