Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2019-11-13 10:24 i Klosterängens förskola Lilla Edet
Förskola
Utifrån barngruppens intresse för Babblarna kommer vi använda Babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. De olika figurernas egenskaper är kopplade till läroplanen (Lpfö 18) språk, matematik, rörelse, socialt samspel, skapande, naturkunskap och teknik.

Innehåll

Nuläget

I vår barngrupp har vi upptäckt att många av barnen har visat intresse för babblarna, det vill vi ta tillvara på och använda som metod. Babblarna är figurer som är skapade efter förskolans sätt att arbeta enligt läroplanen Lpfö18. Babblarna har tydliga former och färger där olika ämnen ingår.
 ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg.
Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn.”( Lpfö 18)
Vi bryter ner läroplansmålet och startar med att fokusera på Doddo som vill lära sig barnens och pedagogernas namn.   

Genomförande 

Doddo- Symboliserar socialt samspel och trygghet.
Ser till att värdegrunden upprätthålls och vi pratar om hur en bra kompis är. 

  • Namnsånger
  • Olika uppdrag i skogen
  • Lekar som tillexempel pomperipossa, gubben i lådan etc

Bibbi- Gillar matematik. Att få klura ut, para ihop, sortera och undersöka samt att bygga.

Bobbo - gillar rörelse, sång och lek. Tillsammans med Bobbo spelar vi instrument, sjunger och dansar.

  • Miniröris (program från friskis och svettis)
  • Bolibompas sång och danslekar
  • Sånger

Diddi- gillar att skapa, i alla möjliga material..

Babba- gillar språk, att få prata om olika ord och leka med dem.
Lära oss nya ord samt  att vi rimmar och ramsar mycket. 

Dadda- gillar naturkunskap och teknik.
Tillsammans utforskar vi hur enkel teknik fungerar i vår vardag. 
Vi går ut på gården, går till skogen och upptäcker vår närmiljö.

Alla barnen deltar utifrån deras egen förmåga. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret 2019/2020.

Dokumentation

Utveckling och process dokumenterar vi på Unikum i gruppens lärlogg, barnets egna lärlogg samt genom dokumentation som vi sätter upp på avdelningen

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: