👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen förr och nu

Skapad 2019-11-13 11:29 i Klaraskolan Halmstad
Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. D.v.s. att den tro som tidigare har varit dominerande, nu betyder väldigt lite för människors vardag. Men för att förstå vårt samhälle behöver vi känna till hur Kristendomen har påverkat och fortfarande påverkar samhället. Samt vad tron betyder för de individer som är medlemmar i olika kyrkor och vilka konsekvenser det kan få. Under vecka 15-17 läser vi en gemensam "baskurs" och lär oss viktiga begrepp. Därefter ska ni gruppvis undersöka en kyrka / samfund som finns i vår kommun. Genom studiebesök, intervjuer, fakta och iakttagelser ska ni sedan besvara viktiga frågeställningar kring betydelsen för individ och samhälle. Detta sker i samverkan med ämnet svenska.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vilken betydelse har kristendomen för olika individer och för det sekulariserade svenska samhället idag?

Innehåll

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. D.v.s. att den tro som tidigare har varit dominerande, nu betyder väldigt lite för de flesta människors vardag. Men för att förstå vårt samhälle behöver vi känna till hur Kristendomen har påverkat och fortfarande påverkar samhället. Samt vad tron betyder för de individer som är medlemmar i olika kyrkor och vilka konsekvenser det kan få.

Under vecka 15-20 läser vi en gemensam "baskurs" där vi använder oss av Gleerups Religion 7-9 (Kristendomen) som vår huvudkälla vi kommer också att titta på film som bl.a. rör Jesus liv och gärningar.  Därefter kommer vi förhoppningsvis kunna  besöka en kyrka / samfund som finns i vår kommun. Genom fakta och diskussioner ska ni sedan besvara viktiga frågeställningar kring betydelsen för individ och samhälle. 

Preliminär tidsplan: vecka 45-50 (ej v.47)

 Vi kommer bl.a. att lära oss mer om:

     De tre stora kyrkorna  + kyrkor i Sverige

     Sekularisering, tro och livsfrågor

 

Vi kommer gemensamt bestämma om vi ska ha prov eller inlämningsuppgift

     

Uppgifter

 • Tre stora kyrkofamiljerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kristendom, individ och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen (och särskilt om det samfund du presenterar i ditt arbete).
Eleven har goda kunskaper om kristendomen (och särskilt om det samfund du presenterar i ditt arbete).
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen (och särskilt om det samfund du presenterar i ditt arbete).
Beskriva och förklara samband
Eleven kan beskriva centrala tankegångar, riter och typiska drag inom protestantisk, katolsk och ortodox kristendom.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, riter och typiska drag inom protestantisk, katolsk och ortodox kristendom.
Eleven kan förklara och visa på samband och generella mönster mellan centrala tankegångar, riter och typiska drag inom protestantisk, katolsk och ortodox kristendom.
Jämföra likheter och skillnader
Eleven kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några olika kyrkor och samfund.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några olika kyrkor och samfund.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några olika kyrkor och samfund.
Resonera och beskriva samband
Eleven kan beskriva enkla samband kring hur kyrkor påverkas av och påverkar samhället, med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband kring hur kyrkor påverkas av och påverkar samhället, med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan beskriva komplexa samband kring hur kyrkor påverkas av och påverkar samhället, med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Resonera kring identitet och livsfrågor
Eleven kan föra enkla resonemang kring livsfrågor och hur identiteter kan formas av religioner, på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang kring livsfrågor och hur identiteter kan formas av religioner, på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang kring livsfrågor och hur identiteter kan formas av religioner, på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar det.
Argumentera
Eleven kan argumentera kring moraliska frågor, genom enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan argumentera kring moraliska frågor, genom utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan argumentera kring moraliska frågor, genom välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Använda begrepp
Eleven kan använda religiösa begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda religiösa begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda religiösa begrepp på ett väl fungerande sätt.
Söka information och använda källor
Eleven kan söka information om kyrkor och samfund och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om kyrkor och samfund och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om kyrkor och samfund och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.