Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programering-skapa med en BlueBot

Skapad 2019-11-13 14:24 i Sunnanängs förskola Varberg
Förskola
Samarbete, bokstäver, siffror, katt, cirklar m.m. Det finns mycket som kan skapas genom att rita med en Blue-bot

Innehåll

Med denna aktiviteten får barnen uttrycka sig med hjälpa av programmering. Vi sätter fast en penna på en Blue-bot med hjälp av kludd som barnen sedan får programmera inom papprets ramar. Ibland får barnen hålla lite i pennan medans Blue-bot kör för att det skall bli något. Barnen har sedan innan arbetat med Blue-Bot på en karta och lärt sig basen i programmering. 

Då vi bara har sex Blue-bots så kan denna aktivitet bara göras med sex barn åt gången, har man bara ett tillräckligt stort papper så att alla får plats är det inte några problem. Barnen skall få tillräckligt med tid på sig att ”måla” men att lägga minst 15 minuter på aktiviteten är inte fel. 
Som pedagog sitter man med och hjälper till ifall något inte fungerar. Efter att aktiviteten är slut eller när barnen själva känner att de är klara går man igenom tillsammans vad alla barnen har gjort. 

Det är samtalet som kommer igång som är det viktiga i denna aktiviteten. Barnen får själva tolka vad det är som de har målat och de får även en inblick i att alla ser olika saker i målningen som de har skapat tillsammans

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: