Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten - NTA (naturvetenskap och teknik för alla)

Skapad 2019-11-13 14:40 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi vill väcka nyfikenhet och skapa intresse för att naturvetenskap. Vi vill på ett lustfyllt och roligt sätt experimentera, leka och upptäcka olika fenomen i vatten.

Innehåll

 

Förskolans vision:

"När jag blir sedd blir jag trygg, när jag är trygg vågar jag möta andra, när jag möter andra lär jag mig"

 

Från förskolan Knektens verksamhetsplan:

I december 2019 ska förskolan Knekten ha ökat alla barns möjlighet till språkutveckling, för att stärka deras förmåga att förstå och kommunicera med andra. 

Under 2019 ska förskolan Knekten aktivt utveckla arbetet med synligt lärande. Detta för att barnen ska få möjlighet att upptäcka sitt eget lärande.

 

Bakgrund/Syfte (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

En dag i veckan kommer Björnbäret arbeta med en av våra NTA-lådor: Vatten.

Vi vill väcka nyfikenhet för och introducera naturvetenskap för barnen på ett lustfyllt och roligt sätt och det tänker vi att vi kan göra genom att utforska vatten på olika sätt.

 

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

Vatten är ofta något som fångar och fascinerar barnen. Vatten finns både inne och ute, och barnen leker ofta med vatten på olika sätt. När flera barn står och tvättar händerna övergår det ofta till lek. Vi behöver ta reda på mer vad barnen vet om vatten och vi får planera aktiviteter och experiment under temats gång när vi ser vad de intresserar sig mest av.

 

Mål (Vilket lärande tänker vi att detta ska leda till?)

Att barnen ska få en bild av vad naturvetenskap är.

Att kunna ställa hypoteser - vad tror du? Varför?

Att våga berätta om vad som hände under experimentet och varför det blev som det blev.

 

Hur introducerar vi målet för barnen?

Vi introducerar varje experiment genom att prata om vad vi ska göra/lära oss.

Vid varje experiment pratar vi om orden naturvetenskap och hypoteser och ställer många öppna frågor. Vi väntar in barnens svar och tar tillvara på deras tankar.

 

Övergripande arbetsområden/arbetssätt

Vi använder oss av NTA-boken Vatten och utgår från de experiment som finns i den. Vi kommer bland annat arbeta med varför vätskor rinner, vått och torrt, ytspänning, lösningar, is, vattentryck, sött och salt, varmt och kallt.

 

Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

I slutet av varje planerad aktivitet ska pedagogerna ställa frågan Vad har du lärt dig idag? till barnen. 

Vi följer upp barnens svar och ställer ytterligare öppna och utmanade frågor.

Vid frågor under aktivitetens gång väntar vi in barnens tankar och funderingar.

 

Dokumentation

Vi fotograferar/filmar varje aktivitet.

Vi skriver ner barnens tankar/funderingar/frågor under varje aktivitet.

Hur gick aktiviteten? Vad fångades barnen av? Vad var de extra intresserade av? Vad pratade barnen om? Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vi skriver ner våra reflektioner efter varje aktivitet.

 

Uppföljning/Utvärdering

 

Vi följer upp och reflekterar kring veckan som gått och de aktiviteter vi utfört på pedagogernas reflektionstid varje måndag. Vi tänker också framåt; hur vi ska arbeta vidare utifrån barnens tankar och intressen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: