👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textläsning

Skapad 2019-11-13 15:15 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasiesärskola Svenska
Vi läser boken "Bara dra tillsammans. Vi arbetar både i grupp och självständigt och svarar på frågor till texten och tränar på att läsa. Vi diskuterar, resonerar och gör sammanfattningar av det vi läst.

Innehåll

Litteratur

 

BESKRIVNING

Genom att läsa boken "Bara dra" tillsammans och samtala om texten, kommer vi att träna på att lära oss hur man urskiljer budskap och syfte. Vi tränar på att utveckla förmågan att läsa och reflektera över skönlitteratur.

 

DETTA SKA VI ARBETA MED OCH DESSA FÖRMÅGOR SKA VI UTVECKLA

 • Förmåga att läsa och reflektera över olika texter.

 • Muntlig kommunikation

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter. 

 

LÄRANDEMÅL

Läsa texter med visst flyt

Medverka i att göra sammanfattningar av texter.

Delta i samtal i grupp och i helklass.

Söka och granska information och medverka i att genomföra en muntlig presentationer med anpassning till syfte och mottagare.

 

FÖR ATT KUNNA NÅ MÅLEN SKA DU:

 • Kunna läsa/lyssna på en text så att du kan återberätta innehållet. 

 • Kunna svara på frågor om innehållet som vi pratar om i klassen.

 • Lyssna uppmärksamt på vad andra säger så att du kan

 ställa en fråga om vad den andra har berättat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig kommunikation. Hur man samspelar i en dialog, formulerar och bemöter argument samt sammanfattar huvuddragen i vad som sagts.
  Svb  -
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider och kulturer. Berättande i film och andra medier där ord, bild och ljud samspelar. Olika genrer och berättarteknik i skönlitteratur, film och andra medier.
  Svb  -
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter. Hur man urskiljer budskap, syfte, avsändare och sammanhang i texter från olika medier.
  Svb  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven läser texter med gott flyt. Genom att reflektera över och göra utvecklade sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven god läsförståelse. Eleven för utvecklade resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svb  A
 • Eleven läser texter med flyt. Genom att reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven tillfredsställande läsförståelse. Eleven för enkla resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svb  C
 • Eleven läser texter med visst flyt. Genom att reflektera över och medverka i att göra sammanfattningar av texternas innehåll visar eleven läsförståelse. Eleven medverkar i att föra resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.
  Svb  E

Matriser

Svb
Svenska - Skönlitteratur och läsförståelse

Behöver stöd för att nå målen
Behöver ett visst stöd för att nå målen
Når målen helt självständigt
Samtal
Du deltar i samtal genom att framföra och efterfråga tankar och idéer.
Läsa
Du läser texter med flyt.
Läsförståelse
Du reflekterar över och gör sammanfattningar av texters innehåll.
Resonemang
Du för resonemang om skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.