Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken

Skapad 2019-11-13 17:01 i Olseröd förskola Kungälv
Förskola

Innehåll

PEDAGOGISK PLANERING   

LEKEN  

 

 Vad ska vi lära ut? 

 • Hur börjar man en lek? 

 • Hur avslutar man en lek?

 • Hur kommunicerar vi? 

 • Hålla kvar leken. 

 • Samarbeta. 

 • Lyssna på varandra. 

 • Kunna leka olika lekar. 

 • Kompromissa. 

 • Allas lika värde oavsett ålder, etnisk tillhörighet, kön, funktionsnedsättning etc. 

 • Öppet medvetet genustänk. 

Syftet, Varför är detta viktigt? 

 • Lekens grundregler (regler för grupplek, turtagning, ömsesidighet, samspel, kommunikation, mm) 

 • Leka med andra kompisar som man inte brukar, hitta nya vänner och lekar. 

 • Inkludera alla i gruppen i leken. 

 • Lära sig att samarbeta. 

 • Få delta efter sin förmåga. 

 • En vuxen är aktivt närvarande för stöttning, vägledning på lämpligt sätt. Även kommunicera och förebygga ev konflikter. 

 • Vuxenstyrd lek där även undervisning sker. 

 • Att ha roligt tillsammans. 

 • Bearbeta saker i leken. 

 • Pedagoger ser till att det finns material till leken. 

 • Leken är grunden för lärande och utveckling. 

 • Leken ska ha en central plats i utbildningen. 

 • Att få prova olika roller i lekgruppen.  

 • Att lära sig av varandra och gå in i olika roller oavsett ålder och erfarenhet som barnen i gruppen besitter. 

 

 

UTVÄRDERING 

Vad ska utvärderas? 

 

 • Har barnen börjat leka rollekar? 

 • Har det skapats nya konstellationer? 

 • Kan de vara kvar längre stunder i leken? 

 • Kan de lyssna på varandra? 

 • Är det färre konflikter? 

 • Har lekgrupperna stimulerat fantasin och inlevelseförmågan? 

 •  

Hur ska utvärderingen genomföras? 

 

 • Skriftlig dokumentation 

 • Foto 

 

Skapa delmål 

 • Barnen visar intresse och vill vara med i lekgrupperna. 

 • Att de förstår sina olika roller i leken. 

 • Att de väljer rollekar naturligt. 

 

Planering av metoder 

 • Lekgrupper som består av 3-4 barn/grupp och en pedagog pågår 

   4-5 tillfällen. 

 • Utifrån barnens intressen väljer pedagog vilket tema och roller som ska finnas genom diskussion med barnen. 

 • Under samma temaperiod provar barnen och pedagogen alla roller. 

 • Pedagoger väljer ut konstellationerna av grupperna för att gynna lärande och leken. 

 • Skapa stimulerande och inbjudande lekmiljöer. 

 • Material ska vara aktuellt och tillgängligt. 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: