Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering i närmiljö

Skapad 2019-11-14 09:19 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vi kommer att arbeta med kartans tecken/symboler och orientering i närliggande utemiljö (skolgården).

Innehåll

 

Orientering

Mål

 Känna igen kartans tecken/symboler.

 Tumgreppet.

 Passa kartan.

 Orientera sig runt skolgården med hjälp av skolgårdskarta.

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha stafettlekar med karttecken, och skolgårdsorientering.

Bedömning:

 Bedömning utifrån matris. 

Tidsplan / Lektionsplanering:

VT-2020

 

Begreppslista

 • passa kartan
 • tumgreppet
 • väderstreck, söder, norr, öster, väster

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Orientering i närmiljö och säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Orientering i närmiljö
Eleven visar svårigheter att förstå kartors uppbyggnad och funktion. Eleven hittar inte posterna på kartan. Eleven visar svårigheter med begrepp som ”passa kartan” och ”tumgreppet”.
Eleven visar till viss del förståelse för kartors uppbyggnad och funktion. Eleven hittar en del av posterna på kartan. Eleven visar till viss del förståelse för begrepp som ”passa kartan” och ”tumgreppet”.
Eleven visar förståelse för kartors uppbyggnad och funktion. Eleven hittar de flesta av posterna på kartan. Eleven visar förståelse för begrepp som ”passa kartan” och ”tumgreppet”.
Eleven visar god förståelse för kartors uppbyggnad och funktion. Eleven hittar alla poster på kartan. Eleven visar god förståelse för begrepp som ”passa kartan” och ”tumgreppet”.
Bedömning
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
Eleven deltar inte i samtalen. Eleven ser inte det personliga ansvaret och det egna agerandet och förebyggande av skador. Eleven ser inte sambandet med ansvarsfullt användande av utrustning och förebyggande av skador. Eleven ser inte sambandet mellan uppvärmning och förebyggandet av skador.
Eleven deltar till viss del i samtalen. Eleven ser till viss del sambanden mellan det personliga ansvaret och det egna agerandet och förebyggandet av skador. Eleven ser till viss del sambandet mellan ansvarsfullt användandet av utrustning och förebyggande av skador. Eleven ser till viss del sambandet mellan uppvärmning och förebyggande av skador.
Eleven deltar i samtalen. Eleven ser sambanden mellan det personliga ansvaret och det egna agerandet och förebyggandet av skador. Eleven sambandet mellan ansvarsfullt användandet av utrustning och förebyggande av skador. Eleven ser sambandet mellan uppvärmning och förebyggande av skador.
Eleven deltar aktivt och bidrar med funderingar och resonemang i samtalen om förebyggande av skador. Eleven ser och vidareutvecklar sambandet mellan ansvarsfullt användandet av utrustning och förebyggande av skador. Eleven ser sambandet och bidrar med funderingar och resonemang kring uppvärmning och förebyggande av skador.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: