👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag & rätt och mänskliga rättigheter

Skapad 2019-11-14 10:40 i Påarps skola Helsingborg
Lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Lag & rätt

Innehåll

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle
 • redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott.
 • använda centrala begrepp på ett fungerande sätt. 
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.

 • Diskussioner i grupper och helklass
 • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet.
 • Svara på frågor kring filmer vi ser på. 
 • Arbeta på Studi.se 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lag & rätt

Jag är på väg
Jag kan
Jag kan väl
Samhällsstrukturer
Du behöver öva ytterligare och visa dina kunskaper kring rättsväsendet.
Du har grundläggande kunskaper om rättsväsendet.
Du har goda kunskaper om rättsväsendet.
Använda ord och begrepp
Du behöver öva ytterligare kring ord och begrepp.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett välfungerande sätt.
Mänskliga rättigheter
Du behöver öva ytterligare och visa dina kunskaper för de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter.
Du redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av välden.
Du redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av välden.