👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser - Adjektiv,substantiv, verb

Skapad 2019-11-14 10:50 i Nygårdskolan Borlänge
Ett arbete kring tre av våra vanligaste ordklasser: substantiv, adjektiv och verb. Grammatiken hjälper oss att förstå hur ett språk är uppbyggt. Ord som har liknande egenskaper och funktioner tillhör samma ordklass.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Ordklasser

Innehåll

Syfte

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar på lektioner
Gemensamma övningar
Enskilt arbete med övningsuppgifter
Tv-program :Grammatik Bolaget

Konkretisering av mål

  Syftet med arbetsområdet är att du ska känna igen de olika ordklasserna, förstå deras funktion och kunna ange vad som är typiskt för respektive ordklass och att förstå och kunna använda olika grammatiska begrepp.

Bedömning

Du bedöms efter dina insatser på lektionerna och genom skrifttligt prov.

 • Din förmåga att känna igen ett substantiv och veta om det står i singular eller plural, bestämd form eller obestämd form.
 • Din förmåga att känna igen ett adjektiv och att komparera det.
 • Din förmåga att känna igen ett verb och att känna igen tempus.
 • Din förmåga att kunna känna igen ordklasserna substantiv, adjektiv och verb i en text.
 • Din förmåga att använda ordklasserna substantiv, adjektiv och verb när du skriver.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Substantiv, verb och adjektiv

Grammatik

Förkunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
De tre ordklasserna (substantiv, adjektiv, verb)
Behöver stöd i att identifiera de olika ordklasserna, Behöver stöd för att förstå och kunna använda ordklassernas olika nyckelbegrepp.
Du känner igen de flesta av ordklassernasnyckelbegrepp. Kan identifiera de olika ordklasserna,
Du kan ordklassernas nyckelbegrepp. Du kan identifiera de olika ordklasserna, förstå hur de skiljer sig åt och hur man kan använda dem.
Du är väl förtrogen med ordklassernas nyckelbegrepp. Du är väl förtrogen med ordklassernas specifika drag. Du känner till större delen av ordklassernas regler - och kan tillämpa dem vid läsning av texter eller när du skriver en egen text.

Förkunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Substantiv
Behöver stöd i att identifiera substantiv.
Kan identifiera ett substantiv.
Förstår skillnaden mellan substantiv som står skrivna i bestämd respektive obestämd form. Är medveten om att substantiv är indelade i ental och flertal (numerus).
Kan fritt och ledigt se skillnad mellan substantiv som står skrivna i bestämd respektive obestämd form. Är förtrogen med att dela in substantiv i ental respektive flertal (numerus). Kan tillämpa sina kunskaper om ordklassen - och sätta dem i ett sammanhang.
Adjektiv
Behöver stöd i att identifiera adjektiv.
Kan identifiera ett adjektiv.
Kan komparera adjektivet.
Kan tillämpa sina kunskaper om ordklassen och sätta dem i ett sammanhang.
Verb
Behöver stöd i att identifiera verb.
Kan identifiera ett verb.
Förstår skillnaden mellan olika tempus.
Kan tillämpa sina kunskaper om ordklassen och sätta dem i ett sammanhang.

Ny rubrik

Förkunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3