👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Eget val fritids 1

Skapad 2019-11-14 10:52 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
Eleverna ska få inflytande i verksamheten och deras intresse ska tillgodoses.

Innehåll

 

Lärmål

 • Eleverna ska bli mer delaktiga i sitt egna lärande
 • Tillit till sin egna förmåga

 

Planering av utvärdering

Enkät och observationer

I de färdiga alsterna kan vi se deras engagemang och utveckling

 

 Undervisning

Pärlor- lära sig nya begrepp inom ämnet, tolka ett mönster och leta mönster på internet.

Bollsport- lära sig att använda ett bra språk, att vara en bra förlorare, kunna delta i en lek efter att ha fått instruktionerna till den.

Göra film- lära sig hur man skriver ett manus, använda appen I can animate, göra en enkel redigering utav filmen

Fotboll- lära sig att använda ett bra språk, att vara en bra förlorare, lära sig reglerna i fotboll.

Sy- lära sig nya begrepp inom ämnet, tolka ett mönster och träna sin finmotorik

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.