Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny konsthistoria

Skapad 2019-11-14 10:56 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Vi inkluderar kvinnor i konsthistorien.

Innehåll

Barnen gör research, utför en bild av vald konstnär, skriver ner text om konstnären.

Valfri teknik

A4

Diskussion om kvinnor i konsten och historieskrivningen

Analys av den kreativa processen

 

Matriser

Ny konsthistoria

Rubrik 1

  • Bl  7-9   Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  • Bl  7-9   Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  • Bl  7-9   Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  • Bl  7-9   Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
Nivå 1
Eleven hittar en kvinna i konsthitsorien. Gör en parafras (tolkning) av ett utvalt verk. Eleven väljer anpassat material för sin bild. Eleven skriver ner 4 meningar om konstnären och sin analys.
Nivå 2
Eleven lägger tid på research kring flera konstnärer, väljer den som passar hen bäst med motivation till valet. Eleven gör en genomtänkt parafras på ett genomarbetat vis- Eleven är aktiv i diskussion om genus och konsthistoria. Eleven skriver ner viktiga fakta om konstnären
Nivå 3
Eleven gör gedigen research och kan förklara sitt val av konstnär, Eleven gör en avancerad och genomtänkt parafras med personlig artistisk kommentar. Eleven tar historiska hänsyn beträffande material. Eleven för en genomtänkt diskussion, och skriver en kort men välformulerad och analytisk text om konstnären. Eleven visar förståelse för den kreativa och teoretiska processen till sitt egna arbete.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: