Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom - Julens traditioner

Skapad 2019-11-14 11:41 i Ängaboskolan Alingsås
Detta arbetsområde handlar om kristendom och den kristna julen. Som en förklaring till varför vi firar ju, enligt den kristna traditionen.
Grundsärskola 1 – 6 Estetisk verksamhet Samhällsorienterande ämnen Vardagsaktiviteter Musik
Vad betyder advent och varför firar vi den? Varför firar vi jul? Detta är några frågor som du kommer att få svar på i detta tema. Du kommer att få lära dig mer om kristendomen och dess traditioner som firas under december. Vi kommer att göra ett studiebesök i Stocklyckekyrkan och besöka den levande julkrubban i Landskyrkan.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor fram till jullovet, kommer vi att fördjupa oss i kristendomen och traditionerna runt den kristna julen. Detta gör vi för att du ska få kunskaper om kristendomen som religion och hur den kristna traditionen har påverkat en av våra gemensamma högtider.

 

Konkreta mål:

 Du ska känna till:

 • Någor om kristendomen och dess huvudsakliga budskap
 • Vad en kyrka är och vad den har för funktion
 • Varför vi firar jul, enligt den kristna traditionen
 • Ord, begrepp och namn som hör till kristendomen, som Jesus, kyrka, präst, psalm, gudstjänst, bibel, dop

Du visar dina kunskaper i samtal och texter vi gör tillsammans.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att i samtal och med hjälp av bilder

 • berätta om kristendomen.
 • berätta om kyrkan
 • berätta om julberättelsen 
 • förklara betydelsen av viktiga ord, begrepp och namn inom kristendomen

Till din hjälp kommer du ha tillgång till AKK i form av begreppskartor, annat bildstöd samt tecken. 

 

Undervisning:

Vi kommer att lära oss om berättelser ur bibeln och vad kristendomen är genom:

 • att göra studiebesök i en kyrka
 • fira advent tillsammans med övriga skolan
 • se filmer om julens berättelse och återberätta genom bilder
 • se filmer och läsa texter om kristendom som religion
 • sjunga sånger som hör till julen

Under arbetets gång kommer vi att sätta upp bilder och tecken i klassrummet som förtydligar vad vi går igenom. På det viset kommer du att få en översikt av vad vi jobbar med och vad vi ska lära oss. 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • undersöka kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  VAA
 • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  Mu
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, bland annat nationalsången och några av de vanligaste psalmerna.
  Mu  1-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-6
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  4-6
 • Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.
  VAA  4-6
 • Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från kristendom, islam och judendom.
  VAA  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: