👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2019-11-14 12:18 i Maria Parkskolan Helsingborg
Inom detta område kommer vi arbeta med sagor, myter och fabler.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Under detta kunskapsområdet kommer vi att lära känna flera kända folksagor, konstsagor, myter och fabler. Vi ska även fortsätta att öva läsförståelse genom att läsa och samtala om olika sagor. Vi tittar på vad som kännetecknar framför allt en saga, men även myt och fabel.

När vi har lärt oss mer om sagor ska du också skriva en egen saga. Därefter ska du bearbeta din text samt ge och ta emot kamratrespons.

Innehåll

Vad ska vi göra? 

Under detta kunskapsområdet kommer vi att lära känna flera kända folksagor, konstsagor, myter och fabler. Vi fortsätter att öva läsförståelse genom att läsa och samtala om olika sagor. Vi tittar på vad som kännetecknar framför allt en saga, men även myt och fabel.

 

 

När vi har lärt oss mer om sagor ska du skriva en egen saga. Därefter ska du bearbeta din text samt ge och ta emot kamratrespons.

Vilka förmågor övar vi på?

 • skriva  (skrivregler och röd tråd)
 • läsförståelse
 • anpassa språket så att det passar sagogenren
 • känna igen sagan, mytens och fabelns typiska drag
 • högläsning 

Vad är det som bedöms? 

 • din skrivförmåga- din saga 
 • din förmåga att förtydliga en texts innehåll och budskap genom att kombinera den med bild.
 • din delaktighet under lektionerna 
 • din respons på din kompis har skrivit

Hur lång tid ska vi arbeta med detta område?

Vi kommer att jobba med detta feb-mars

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Sagor

E
C
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Du behandlar ämnet för din berättelse på ett enkelt sätt. Din text fungerar i huvudsak som en berättande text
Du följer instruktionen. Du behandlar ämnet för din berättelse på ett utvecklat sätt. Texten fungerar relativt väl som en berättande text.
Du följer instruktionen. Du behandlar ämnet för din berättelse på ett välutvecklat och nyanserat sätt Texten fungerar väl som en berättande text
Innehåll
Texten är begriplig för läsaren. Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. stämningar, upplevelser, känslor.
Texten är sammanhängande och relativt tydlig. Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. stämningar, upplevelser, känslor.
Texten är sammanhängande och tydlig. Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. stämningar, upplevelser, känslor.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Texten har enkel textbindning genom sambandsord ( t.ex. och, men, när) Styckeindelning förekommer men fungerar inte alltid.
Texten är relativt väl sammanhängande och tydlig. Texten har utvecklad textbindning genom mer varierande sambandsord ( t.ex. eftersom, därför att) Styckeindelning fungerar väl.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Texten har välutvecklad och varierad textbindning Styckeindelning fungerar väl.
Språk och stil Skrivregler
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus är i huvudsak korrekt. Du följer i huvudsak regler /normer för stavning, stor bokstav, punkt och komma.
Väljer medvetet ord som passar till innehållet och varierar ordvalet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus är relativt korrekt och anpassat efter olika tidsperspektiv Du följer relativt väl regler /normer för stavning, stor bokstav, punkt och komma.
Väljer ord som är träffande och specifika. Meningsbyggnaden väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus är väl anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt Du följer väl regler /normer för stavning, stor bokstav, punkt och komma.