👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering spanska 8: Mi cuerpo

Skapad 2019-11-14 12:37 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Planering av Digilär Mi cuerpo, spanska åk 8
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I vårt första arbetsområde kommer vi att öva på att beskriva hur någon ser ut, vad någon har på sig och hur man mår.

Innehåll

 Vad ska vi arbeta med?

Kunskapsmål: Kunna beskriva hur någon ser ut 

 • Ord/uttryck för att beskriva någons hår, t ex rödhårig/långt/kort/lockigt/rakt, längd och ögonfärg
 • Verb som är och har för att beskriva någons utseende
 • Avancerad nivå: Kunna använda artiklar (en, ett, den, det, de) samt adjektivform, t ex blanco/blanca

Kunskapsmål: Kunna beskriva vad någon har på sig

 • Kläder och andra accessoarer som glasögon och mössa
 • Färger och adjektiv som liten, snygg, sportig
 • Verb som har på sig, är, har, för att beskriva vad någon har på sig
 • Kunna använda fraser/ord för att uttrycka vad du tycker om det, t ex Vad dyrt! Jag älskar det! 
 • Kunna ställa frågor och samtala om kläder och stil, t ex Jag föredrar... Vad tycker du?  
 • Avancerad nivå: Kunna använda artiklar (en, ett, den, det, de) samt adjektivform, t ex blanco/blanca

 

 

Kunskapsmål: Kunna berätta hur man mår och använda ord/uttryck kring sjukdom

 

 • Ord för kroppen
 • Kunna berätta om hur du mår, t ex Jag har ont, Jag må illa, Jag har feber, samt känslouttryck

 • Kunna fråga och ge enkla råd till någon som mår dåligt, t ex Gå till doktorn, Vila mycket, Du behöver medicin

 

Hur ska vi arbeta?

 

Vi använder vårt digitala läromedel Digilär och avsnittet Mi cuerpo som bas i undervisningen. Därför är det viktigt att du har med dig och kan använda din iPad på lektionerna.

När vi övar på ord använder vi ofta appen Quizlet och du hittar länken till läxorna i läxpadleten.

Det finns även en padlet för spanskan och länken finner du i den högra kolumnen i läxpadleten:

https://padlet.com/charlotte_hammarback/spanska8

Utöver detta använder vi bl a videofilmer från bl a UR och övningsuppgifter från http://www.aprenderespanol.org/vocabulario/ropa-vestimenta.html

Vi övar först på att bygga upp ordförrådet, därefter tränar vi på att skapa korta meningar med de ord vi har lärt oss och slutligen sätter vi in kunskaperna i ett kommunikativt sammanhang där vi t ex samtalar eller skriver dialoger/text. Vi övar också på att lyssna eller läsa samt svara på frågor om det vi hört/läst.

Hur visar du vad du lärt dig?

Du kommer få visa hur långt du har kommit genom så kallade Exit tickets som vi gör lite då och då. Dessa korta spontandiagnoser testar snabbt av saker vi har övat på under lektionerna. Om många i gruppen behöver öva mer kommer läraren att anpassa undervisningen för att ge mer tid eller stöttning. 

Vi övar på läs- och hörförståelse.

På läxförhören visar du ditt ordförråd och ibland hur du kan använda orden i enkla meningar.

Skriftlig slutuppgift: Kunna beskriva vad någon har på sig utifrån en bild

Muntlig slutuppgift: Delta i en dialog mellan en doktor och en patient eller en apotekare och en kund.

 

Uppgifter

 • Vad har personen på sig?

 • Ett besök hos doktorn eller på apoteket

Matriser

M2
Bedömning av slutuppgifter till planeringen Mi cuerpo

Skriftlig produktion: Beskriva vad någon har på sig

Når målen
Når målen väl
Når målen mycket väl
Texten som helhet
Du följer instruktionerna och använder bilden. Innehållet är begripligt för en spansktalande person. Meningarna är i huvudsak korta men det finns enkla bindeord som "y".
Du följer instruktionerna och använder bilden. Innehållet är till viss del utvecklat. Innehållet är tydligt för en spansktalande person. Det finns en viss variation i meningarnas längd och inledning.
Du följer instruktionerna, använder bilden och utvecklar innehållet väl, t ex genom att beskriva plaggen detaljerat, berätta vad du gillar/ogillar och jämföra med din egen stil. Innehållet är tydligt och lättläst för en spansktalande person. Du varierar meningarnas längd och inledning.
Ordförråd kläder och adjektiv
Du har tillräckligt stort ordförråd kring kläder för att beskriva bilden. Du gör enkla, korta beskrivningar och visar några exempel på nya kunskaper.
Du har tillräckligt stort ordförråd kring kläder för att beskriva bilden. Du gör till viss del utvecklade beskrivningar och visar flera exempel på nya kunskaper.
Du har tillräckligt stort ordförråd kring kläder för att beskriva bilden. Du gör utvecklade beskrivningar och visar flera exempel på nya kunskaper.
Användning av verb
Du använder dig av verben llevar och ser men är osäker på formen i presens. Exempel: llevo/llevas istället för lleva. Es/son blandas ihop. Det kan finnas exempel på begripliga men felaktigt använda verb, t ex estar eller tener.
Du använder dig av verben llevar och ser på ett i huvudsak korrekt sätt.
Du använder dig av verben llevar och ser på ett korrekt sätt.
Uttrycka åsikt
Du använder någon enkel fras för att uttrycka vad du tycker om kläderna/outfiten, t ex Me gusta, Es bonito.
Du använder några fraser för att uttrycka vad du tycker om kläderna/outfiten.
Du använder några fraser för att uttrycka vad du tycker om kläderna/outfiten och visar att du har lärt dig nya uttryck.
Övrig grammatik
Användning av artikel: un/una/el/la/los/las Adjektivformer: singular/plural, femininum/maskulinum Placering av adjektiv
Du visar några exempel på användning av rätt artikel och/eller adjektivform, t ex una camisa.
Du använder grammatiken på ett ganska säkert sätt, speciellt de regelbundna fallen.
Du använder grammatiken på ett i huvudsak säkert sätt.

Muntlig produktion: Hos doktorn/på apoteket - En dialog

Når målen
Når målen väl
Når målen mycket väl
Dialogen som helhet
Du deltar i samtalet. Du följer instruktionerna för uppgiften. Innehållet är begripligt för en spansktalande person.
Du deltar aktivt i samtalet Du följer instruktionerna för uppgiften och utvecklar till viss del innehållet. Innehållet är till tydligt för en spansktalande person.
Du och din kompis delar på talutrymmet. Du följer instruktionerna för uppgiften och utvecklar innehållet. Innehållet är lätt att förstå för en spansktalande person.
Ord och uttryck
Ordförrådet är enkelt och begränsat men fungerar. Du använder enkla uttryck och visar nya kunskaper.
Ordförrådet är relativt utvecklat. Du använder enkla uttryck samt några mer avancerade och visar nya kunskaper. Du visar viss säkerhet i språkets korrekthet.
Ordförrådet är utvecklat. Du använder flera avancerade uttryck och visar nya kunskaper. Språket är relativt korrekt.
Sammanhang och flyt
Du använder i huvudsak nyckelord och korta, enkla meningar. Tempot är långsamt men med visst flyt.
Det finns en viss variation av meningarnas längd. Du talar med relativt bra flyt.
Du varierar meningarnas längd och uppbyggnad. Du talar med bra flyt.
Uttal
Uttalet är tydligt färgat av svenskan men begripligt för en spansktalande person. Intonationen, t ex vid frågor, är tydligt påverkad av svenskan. Du visar viss osäkerhet i uttalet av spanska ljud som t ex "ll" och "h".
Uttalet är stundtals färgat av svenskan men tydligt för en spansktalande person. Uttalet är i huvudsak korrekt.
Uttalet är tydligt för en spansktalande person. Du använder korrekt uttal av t ex "h" och "ll".