👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Kraft

Skapad 2019-11-14 12:40 i Klaraskolan Halmstad
Målet med området är att förstå hur krafter och rörelser hänger ihop, dvs grundläggande fysik.
Grundskola 7 Fysik
Under detta område så lär vi oss om krafter.

Innehåll

Mål med området

Krafter

 • Veta vad krafter uträttar
 • Förstå skillnaden mellan vikt och tyngd
 • Kunna tröghetslagen
 • Beskriva experiment med fritt fall
 • Veta hur man kan öka och minska friktion 
 • Vet hur balansen beror av tyngdpunkt och stödyta
 • Kunna mekanikens gyllene regel
 • Känna till några enkla maskiner
 • Newton och Galilei, dess betydelse för vetenskapen
 • Kunna rita hur krafter verkar
 • Förstå reaktionskraft och normalkraft
 • Kunna använda hävstångslagen.

Bedömningen kommer att ske utifrån:
* visade kunskaper och förmågor under lektionerna
* visade kunskaper och förmågor under laborationer
* visade kunskaper och förmågor i examinerande förhör. 

Faktatext finns i kapitlet om krafter på Gleerups.

Preliminär planering och tidsram

Nedan ser du vilka ID-nummer som vi kommer ta upp under lektionerna. Det betyder inte att du ska kunna hela texterna, utan att fakta finns på dessa sidor i fysikboken.

V 43-46, 48 Krafter 

Tyngdlöshet, IDa522
Rörelse, IDa195 Testa dig
Pendel, IDa573
Kraftens påverkar materia, Newton, IDa244
Friktion IDa744, Testa dig
Tyngdpunkt/stödyta, Balans IDa874
Enkla maskiner, mekanikens gyllene regel IDa456 Testa dig

Hållbar utveckling, IDa543 
Krafter kan ritas IDa255 
Hävstång, IDa449 Testa dig
Centralrörelse, IDa565

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9