👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australia Year 7 HT19

Skapad 2019-11-14 12:58 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Kortare arbetsområde baserat på textmaterial i Magic 7.
Grundskola 7 Engelska
Australia - the continent down-under, where Christmas is in the middle of the summer and animals have pouches on their stomachs. What can we discover about this interesting place?

Innehåll

Mål

Learning about Australia while practicing reading, listening and speaking.

Arbetets innehåll

 • Reading texts about Australia
 • Watching shorter films/clips
 • Listening to Australian music
 • Finding information about Australia, for example information about a famous Australian
 • Discussions/presentations
 • Listening and reading comprehension

 

 

Arbetssätt och redovisningsform

 

Visa din kunskap - Bedömning

 • Samtal och diskussioner i grupp
 • Presentation av en känd person från Australien
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse

 

 

Reflektion

Har du nått målen för området? Varför/varför inte? Utveckla!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Visad kunskap 7-9 Engelska

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Uttrycka sig
Muntlig presentation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formulera sig
Skriftlig uppgift
I skriftlig framställning kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftlig framställning kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig framställning kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Diskutera & jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.