👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering på Fänsåker förskola

Skapad 2019-11-14 13:04 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Digital kompetens är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Barn idag tillhör den digitala generationen och den digitala utvecklingen går snabbt framåt. Det digitala tåget har redan gått och vi är alla med på tåget, dock går det väldigt fort. Därför vill vi ge barnen på Fänsåker förskola hjälpmedel att skapa ett hållbart förhållningssätt till det digitala samhället för att förstå dess vinster och risker.

Innehåll

BAKGRUND

Dagens generation barn växer upp i ett digitalt samhälle med dess vinster och risker. Barnen behöver därmed utveckla ett kritiskt förhållningssätt till digitaliseringen för att förstå dess fördelar och nackdelar, samt hur den påverkar människan. Den digitala kompetensen innefattar:
- Kommunicera med digitala verktyg
- Samarbete inom digitala ramar som att producera och interagera
- Förmågan att söka information och värdera innehåll
- Problemlösning
- Analytiskt kritiskt tänkande
- Kreativ innovation och leda utvecklingen framåt

Den nya läroplanen innefattar nya mål kring digitaliseringen som ska leda den pedagogiska verksamheten framåt.

MÅL

Syftet är att barnen på Fänsåker förskola ska få verktyg och hjälpmedel till att utveckla ett gott förhållningssätt och kritiskt tänkande till digitaliseringen.

METOD - GENOMFÖRANDE

Alla pedagoger ska känna sig trygga med de digitala verktygen som används tillsammans med barnen. Våra digitala verktyg ska användas i vardagen, i ett samspel mellan nyfikna barn och medforskande och närvarande pedagoger.

Våra surfplattor benämns som "lärplattor".
Lärplattorna ska endast användas med ett tydligt pedagogiskt syfte. 
Vi följer de rekommendationer som finns kring barns skärmtid. Pedagogerna håller sig uppdaterade kring aktuell forskning om barn och skärmtid. 

Barnen ska få bekanta sig med begreppet "programmering" genom digitala och analoga aktiviteter.

Barnen ska få utveckla sina förmågor i programmering, genom samarbete med kamrater och pedagoger.

 

DOKUMENTATION

Dokumentation sker genom filminspelning, foto, anteckningar, samtal och observationer. Dokumentationen samlas på UNIKUM.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Utvärdering sker tillsammans med barnen i olika aktiviteter, på samlingar och spontana samtal för att utveckla lärandet och ta nästa steg. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18