Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 20 åk 8 Sh Lag och rätt Asv.

Skapad 2019-11-14 13:04 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 8 Samhällskunskap
I arbetsområdet "Lag och rätt" lär du dig om vem som stiftar lagar och hur en rättegång går till. Du lär dig även vilka brott som finns, vilka påföljder man kan dömas till och varför en del blir kriminella.

Innehåll

 

Mål för elev

Du ska kunna:

 

  • använda centrala begrepp för arbetsområdet och veta vad de betyder. 
  • berätta om rättigheter och skyldigheter i samhället samt hur det svenska rättssystemet är uppbyggt.
  • redogöra för gången i ett brottmål, från gärning till påföljd samt vad olika yrkesgrupper ansvarar för inom rättsväsendet.
  • ange orsaker till varför människor begår brott.
  • diskutera och värdera frågor kring brott och straff.

Innehåll

 

Rättigheter och rättsskipning

  • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

  • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­ heter i enlighet med barnkonventionen. 

Genomförande

Under lektioner kommer vi att gå genom om hur Sveriges rättssystem är uppbyggt och fungerar. 

Vi kommer att undersöka vilka faktorer som leder till kriminalitet och resonera om vad enskilda och samhället kan göra för att minska brottslighet. Vi kommer att jobba med uppgifter och träna på att argumentera i diskussioner och avslutar med ett prov.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga

- att beskriva viktiga begrepp  och principer vad gäller svensk lagstiftning och rättssystem.

- att redogöra för hur svenska rättssystemet fungerar samt att kunna förklara orsaker till att det finns brottslighet i samhället.

- att ta ställning och argumentera i olika frågor inom lag och rätt.

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

-  reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden,
- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Matriser

Sh
Lag och rätt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Eleven kan visa kunskaper om samhällsstrukturer samt använda begrepp och modeller om rättigheter och rättsskipning som är...
enkla
goda
mycket goda
Visa samband
Eleven kan föra resonemang om rättssystemet och resonera om demokratiska rättigheter och skyldigheter på sätt som är ...
enkla
relativt väl utvecklade
väl utvecklade och nyanserade
Värdera
Eleven kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i frågor som handlar om lag och rätt med ett resonemang som är …
... enkelt och till viss del underbyggt. Exempel: Du värderar/granskar uttrycker olika ståndpunkter och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. Men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om varför det är så.
... utvecklat och relativt väl underbyggt. Exempel: Du värderar/granskar uttrycker olika ståndpunkter och förklarar i något led. Men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om varför det är så.
... välutvecklat och väl underbyggt. Exempel: Du värderar/granskar och förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på samt kan växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: