Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och Rätt

Skapad 2019-11-14 13:08 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Innehållet i Digilär kap 1 och 2 samt artiklar och gruppuppgift partier

Innehåll

Innehåll

 

Kap 1

 

·         vad som är ett brott

 

·         brottsstatistik

 

·         brottslighetens orsaker

 

·         rättsväsendets aktörer

 

·         brottsförebyggande åtgärder

 

Kap 2

 

·         rättsosäkerhet som leder till att allmänheten tar lagen i egna händer och alternativa krafter som kriminella gäng eller maffian kan ersätta polisens lag

 

·         ökad kriminalitet som följd av att förtroendet för rättsväsendet och samhällets lagar är obefintligt

 

·         försvagad samhällsekonomi då ökad kriminalitet och obefintlig rättssäkerhet skrämmer iväg utländska investerare och eventuella turister

 

·         ökad korruption som i sin tur är ett hot mot hela det demokratiska systemet.

 

Instuderingsfrågor och de arbetsuppgifter vi arbetat med

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
    Sam  -
  • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
    Sam  -
  • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
    Sam  -

Matriser

Sam
Samhällskunskap 1b Kursmatris

E
C
A
1
Samhällens organisation och bakomliggande idéer
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
5
Orsaker och konsekvenser till samhällsfrågor
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera flera orsaker och konsekvenser
7
Möjliga lösningar
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna
Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna
11
Uttrycka kunskaper i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: