Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Pubertet åk 5

Skapad 2019-11-14 13:17 i Önnestads skola Kristianstad
Vi kommer att lära oss mer vad pubertet innebär och vad som händer i kroppen.
Grundskola 5 Biologi
Vi kommer att arbeta med området under v. 9-11. Vi avslutar området med att skriva faktatexter om puberteten.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Syftet med undervisningen är:

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att lära eleverna vad som händer med kroppen när man kommer till puberteten. 

Syftet är också att stärka eleverna i sina åsikter, att våga diskutera och argumentera.

Detta ska vi arbeta med

Vi kommer att ha några faktagenomgångar, men till största del kommer undervisningen bestå av diskussioner. Diskussionerna kommer utgå från elevernas frågor och funderingar. Vi kommer ibland att jobba med kill- och tjejgrupper

Vi kommer att se film och utifrån den diskutera vidare.

Bedömning

Bedömning ges utefter följande kunskapskrav:

Konkretisering av mål

Målet med området är att ta till mig kunskaper om:

- Vad som menas med pubertet och som händer i kroppen

- Vilka likheter och skillnader som finns mellan killar och tjejer med puberteten

 

Arbetssätt:

 -Titta på filmer och skriva ner våra tankar och funderingar

- Ha diskussioner i helklass och i mindre grupper (tjej- och killgrupper)

- Ha lärarledda genomgångar

- Skriva om puberteten

- Läsa faktatexter

Vi avslutar området med att eleverna ska skriva en egen faktatext med titeln " Allt alla borde veta om puberteten" och ta med vad som menas med puberteten och vilka likheter och skillnader det är mellan tjejer och killar.

 

 

Dokumentation

All dokumentation sker i Unikum/Classroom.

Instruktioner för inlämningsuppgiften finns i Classroom. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: