👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och Rätt

Skapad 2019-11-14 13:21 i Gylle skola Borlänge
Vi kommer att arbeta med arbetsområdet lag och rätt
Grundskola 7 Samhällskunskap
Arbetsområdet lag och rätt handlar om rättssystemet i Sverige och principerna för rättssäkerhet. När man blir 15 år blir man straffmyndig. Från den åldern är man rättsligt ansvarig för sina handlingar. Det betyder att samhället ställer krav på att man ska känna till de svenska lagarna.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I detta arbetsområde kommer vi jobba med det centrala innehållet: rättssystemet i Sverige, principer för rättssäkerhet, Hur normuppfattning och lagar påverkar varandra, kriminalitet, våld och organiserad brottslighet, kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation. Med andra ord ska vi lära oss om

 • Hur Sveriges lagar skapas
 • Hur Sveriges lagar upprätthålls
 • Vad som händer när någon bryter mot lagen
 • Hur en domstolsförhandling går till
 • Olika påföljder 
 • Hur brott påverkar individer, grupper och samhället

Hur ska vi arbeta?

Lektionerna kommer att innehålla

 • Genomgångar
 • Läsning av texten Lag och Rätt
 • Diskussioner i grupp och helklass
 • Film; olika klipp och kortare filmer om brott och rättegång
 • Ord och begreppsförståelse 
 • Texter i boken

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

I detta arbetsområde kommer du visa dina kunskaper genom att:

 • muntligt delta i samtal och diskussioner i grupp och i helklass
 • arbeta med dina arbetsuppgifter där du visar att du reflekterar och analyserar det du läser och tar ställning till det du läst
 • göra prov

Uppgifter

 • Prov v. 47 torsdag den 21/11

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Lag och Rätt

E
C
A
Samhällsstruktur
Hur bra kan du hur Sveriges rättssystem fungerar?
 • Sh  E 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällsstruktur
Hur väl kan du förklara sambanden mellan olika delar av Sveriges rättsystem?
 • Sh  E 9
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp
Hur bra kan du använda de begrep som är kopplade till ämnet?
 • Sh  E 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Samhällspåverkan
Hur bra kan du resonera om hur individen och samhället påverkar varandra?
 • Sh  E 9
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Olika perspektiv
Hur bra kan du resonera om samhällsfrågor ur olika perspektiv?
 • Sh  E 9
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Hur bra kan du resonera om olika ståndpunkter i samhällsfrågor och förklara varför och då kunna växla mellan olika perspektiv (se från olika sidor)?
 • Sh  E 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Granska källkritiskt
Hur bra kan du söka information om samhället och värdera källornas trovärdighet och relevans
 • Sh  E 9
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.