👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Nationella Prov: A-del, åk 6

Skapad 2019-11-14 13:55 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola F Engelska
Under höstterminen genomför årskurs 6 den muntliga delen av de nationella proven i engelska.

Innehåll

Under delprov A bedömer vi samtalet utifrån följande faktorer:

Innehåll

  • Begriplighet och tydlighet
  • Fyllighet och variation
  • Sammanhang och struktur
  • Anpassning till syfte , mottagare och situation

Språk och uttrycksförmåga

  • Kommunikativa strategier
  • Flöde (flyt och ledighet)
  • omfång, variation, tydlighet och säkerhet
  • Anpassning till syfte ,mottagare och situation

Matriser

En
Muntligt nationellt prov engelska åk 6

F
E
C
A
Formulera sig i tal
Du når ännu ej målen.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
Du når ännu ej målen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra
Du når ännu ej målen.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Strategier för interaktion
Du når ännu ej målen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.