👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta med Bee boten kopplat till vårt arbete kring svampar

Skapad 2019-11-14 14:06 i Kulladals förskola Kristianstad
Förskola
Då barnen visade nyfikenhet på olika svampar i vårt naturtema så vill vi koppla det till programmering med vår Bee bot

Innehåll

Syfte och mål

Vi vill koppla vårt natur och miljö tema till programmering och arbete med vår Bee bot. För tillfället ligger vårt fokus på svampar. Det var barnens intresse för just svampar vid en tidigare bussutfärd som avgjorde var fokus ligger just nu. Det kändes som en naturlig del att plocka in även svamparna i användandet av vår bee bot. Med aktiviteten vill vi inte bara knyta samman vårt natur och miljötema med programmering utan vi vill även att barnen ska jobba tillsammans med problemlösning för att på så vis komma fram till hur vi ska programmera bee boten för att komma fram till målet.

Aktivitet

Vid aktiviteten använder vi oss av vår bee bot, bee botmattan samt två uppsättningar av bilder på olika svampar som vi kommit i kontakt med tidigare i vårt tema. Den ena uppsättningen läggs under be botmattan och den andra läggs i en hög upp och ner på bordet. Barnen drar ett kort i högen och letar upp motsvarande kort på mattan. Där efter samtalar vi kring vilken väg bee boten ska ta och sedan programmerar vi in färdvägen för bee boten.

 

 

Nedan klickar du på Läroplan och bockar för vad i läroplanen ni arbetar mot i denna planering.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18