👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 47-51 Skräck

Skapad 2019-11-14 14:30 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad passar bättre att läsa om i höstmörkret än SKRÄCK? Den här veckan ska vi kittla sinnena med hårresande historier fyllda av spänning och läskiga väsen. Vi kommer att läsa, skriva och berätta spök- och skräckhistorier och lära oss om deras ursprung. Vi kommer också att arbeta med bokpresentationer.

Innehåll

Måndag            

Vi lyssnar till Spökhistorier.

Vi går igenom vad vi ska göra i svenska v. 47-50

Hur går bokredovisningen till denna vecka? Du får en uppgift. 

 

Skräckens mästare – vi tittar och lyssnar på lärarens presentation.

Olika väsen på stencil. Vi läser högt och går igenom tillsammans. 

Personbeskrivningar: vad ska man tänka på? Kort skrivuppgift.

 

Tisdag                            

Vi berättar egna spökhistorier.

Vi skriver små korta berättelser och ger varandra respons.

 

Regler och tips- hur skriver man en läskig text?

Vi tittar på miljöbeskrivningar, att bygga upp en stämning och att hålla den röda tråden. Kort skrivuppgift.

Tid över? Då arbetar du med din bokredovisning 

 

Onsdag                            

Folktro och sägner. Rädsla för det man inte känner till.

Vi läser en text om troll.

Nya sägner som också handlar rädsla för okända.

Alla får var sin sägen i läxa att berätta muntligt i liten grupp. 

Vi planerar och börjar skriva våra spökhistorier.

Tid över? Då arbetar du med din bokredovisning

 

Torsdag                    

Redovisa läxan: att berätta en sägen inför en liten grupp. 

Vi skriver på våra spökhistorier 

 Vi läser och förbereder våra presentationer av bok.

 

Fredag                    

Bokpresentation. Berätta om din valda bok (se uppgift).

Vi läser upp våra berättelser i mörker.

Vi ger varandra respons och får chansen att ändra i våra texter. 

Vi lämnar in våra historier.

Uppgifter

 • Bokredovisning

 • Egen skräckberättelse

 • Bokredovisning

 • Bokredovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Vecka 47-51 Skräck

E
C
A
Aspekt 1
Skriva med anpassning till språkliga normer och struktur
Du kan skriva en berättande text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttypen skräckberättelse, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en berättande text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttypen skräckberättelse, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en berättande text med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttypen skräckberättelse, språkliga normer och strukturer.
Ny aspekt
Skriva gestaltande beskrivningar
Din berättelse innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Din berättelse innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Din berättelse innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ny aspekt
Kamratrespons
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Bokpresentation
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.