Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap

Skapad 2019-11-14 15:15 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap Svenska SO (år 1-3)
I detta arbetsområde kommer du lära dig mer om vad religion är och att det finns olika religoner. Vi kommer att prata om likheter och skillnader i tre av de stora världsreligionerna: judendom, kristendom och islam. Vi kommer prata om olika livsfrågor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de tre religionerna.
 • kommunicera, analysera och reflektera kring de tre religionernas heliga böcker, platser och symboler.
 • förstå olika begrepp inom religionerna.
 • lyssna till berättelser från de olika religionerna.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • känna till vad religionernas heliga byggnader kallas.
 • ge exempel på någon av de tre religionernas symboler.
 • känna till vad de olika religionernas heliga böcker heter.
 • berätta och/eller illustrera någon berättelse från de olika religionerna.

Bedömningen kommer jag att göra kontinuerligt under pågående arbete och jag kommer observera hur du bidrar i samtal, diskussioner och hur du genomför dina arbetsuppgifter. Du kommer få genomföra ett litet test där vi även kollar av dina kunskaper. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få möjlighet att arbeta enskilt, i par, i grupp och i helklass med att:

 • diskutera och reflektera över likheter och olikheter i de olika religionerna. 
 • lyssna på några olika religösa berättelser.
 • se på filmer.
 • läsa och skriva om de olika religionerna.
 • arbeta med praktiskt material.
 • lyssna till lärarledda genomgångar.
 • göra ett VÖL schema.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: