👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass

Skapad 2019-11-14 15:18 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
I förskoleklassen ska alla barn ges möjlighet att utveckla god taluppfattning, god problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. En hörnsten i förskoleklassens matematikundervisning är diskussioner som utgår från vår vardag, bekanta föremål och fenomen. Baserad på "Favorit Matematik", där vi först får uppleva, sedan pröva och tillslut arbeta på papper. Tänka, resonera och räkna.
Grundskola F Matematik
För att ge barnen erfarenhet av tal och matematik och bygga upp en grund för fortsatt matematikarbete i skolan, så lägger vi upp arbetet kring matematiken med inspiration från boken; Tänka, resonera och räkna i förskoleklass, samt Favorit matematik i förskoleklass.

Innehåll

 

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.

 

Vad ska vi lära oss:

Vi kommer att beröra dessa område under läsåret
 • Lägesbeskrivning
 • Beskriva och jämföra
 • tangram
 • Geometri
 • Klassificera och gruppera
 • Mönster
 • Jämföra antal
 • Hälften dubbelt
 • Konservera antal
 • Antal, räkneord och siffror
 • Lära känna talen 1-10, samt noll
 • Ordningstal
 • Vi mäter
 • Statistik, klockan

Hur ska vi lära oss detta?:

På ett lekfullt och laborativt sätt arbetar vi med matematiken, genom att:
 • Räkneramsor
 • Bygga och konstruera tal
 • Spela spel
 • Sortera och klassificera
 • Hitta mönster
 • Samtala och samarbeta
 • Träna oss på olika begrepp
 • Skapande aktiviteter
 • Lösa problem enskilt och i grupp
 • Utematematik

Dokumentation:

Vi gör skolverkets kartläggning ”Hitta matematiken” för förskoleklass

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -