👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A kapitel 4-5

Skapad 2019-11-14 15:26 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Sammanfattning Matteborgen 4A, ht
Grundskola 4 Matematik
Här är målen, undervisningen och och bedömningssätten för kap 4 & 5 Matteborgen 4A.

Innehåll

Mål för eleven:

MULTIPLIKATION OCH DIVISION:

 • Förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t ex 5 * 60 och 5 * 600
 • Kunna multiplicera tal som 3 * 47 och 2 * 536
 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • Kunna använda kort division, t ex 84/4 och 396/3
 • Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

TABELLER OCH DIAGRAM:

 • Hämta fakta ur tabeller
 • Ordna fakta i en tabell
 • Läsa av och förstå stapeldiagram
 • Göra en avprickningstabell
 • Rita stapeldiagram

 

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov.
 • Vissa moment i Clio (kommunens digitala läromedel)

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar.
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna.
 • Dina resultat på diagnoser och lärarens observationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 4A

Träna mera
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Multiplikation och division
Du ska förstå hur addition och multiplikation hör ihop, samt kunna använda dig av begreppen multiplikation och division för att lösa problem i vardagliga situationer (behärska beräkningar).
 • Ma
Du är osäker på begreppen multiplikation (som upprepad addition) och divison, och saknar säkerhet i att göra beräkningar.
Du har god förståelse för begreppen multiplikation och division, och kan göra enkla beräkningar inom båda begreppen.
Du har mycket god förståelse för begreppen multiplikation och division, och använder lämpliga metoder för att utföra effektiva beräkningar. Du funderar alltid över svarets rimlighet.
Kommunikation
Du kan använda matematikens uttrycksformer; samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Du är osäker på att visa hur du har kommit fram till ditt svar (muntligt eller skriftligt).
Du använder matematikens uttrycksformer och visar hur du har kommit fram till dina svar.
Du använder dig av matematikens uttrycksformer när du löser problem, redovisar resultat och argumenterar för svarets rimlighet.
Tabeller och diagram
Du ska kunna hämta fakta ur tabeller och diagram, samt kunna göra egna tabeller och diagram för att redovisa ett resultat.
Du är osäker på att hämta fakta ur tabeller och diagram. Du är osäker på att redovisa undersökningar med hjälp av tabeller och diagram.
Du vet hur du ska avläsa fakta ur tabeller och diagram, och kan göra egna enkla tabeller och diagram.
Du visar mycket god säkerhet i att avläsa tabeller och diagram, och använder tabeller och diagram för att göra tydliga redovisningar av undersökningar.