👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5a kap 4 och 5 HT-19

Skapad 2019-11-14 15:32 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
I kap. 4 får eleverna arbeta med vikt och volym. Avsnittet om volym tar upp enheterna liter, deciliter och centiliter. Avsnittet om vikt tar upp enheterna kilogram, hektogram och gram. I kap. 5 får eleverna avläsa diagram och besvarar frågor samt ritar egna linjediagram. Sedan tas begreppet medelvärde upp och eleverna får träna på att beräkna medelvärdet. Kapitlet avslutas med cirkeldiagram.

Innehåll

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

Kapitel 4 Vikt och volym

 • att jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
 • att växla mellan olika volymenheter.
 • att jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
 • att växla mellan olika viktenheter.

Kapitel 5 Temperatur och diagram

 • att använda en tidtabell.
 • att läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram.
 • att rita linjediagram.
 • att räkna ut medelvärde.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar 
 • Arbeta med arbetsschemat
 • Arbets praktiskt med volym och vikt
 • Bingel
 • X-note
 • Diskussioner
 • Matematiska begrepp
 • Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar, diskussioner och problemlösningar
 • Diagnoser
 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 5a kap 4 och 5 HT-19

Vikt och volym

Insats
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
Eleven har ännu inte uppnått målet.
Eleven har grundläggande kunskaper att jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
Eleven har goda kunskaper att jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
Eleven har mycket goda kunskaper att jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
Växla mellan olika volymenheter
Eleven har ännu inte uppnått målet.
Eleven har grundläggande kunskaper att växla mellan olika volymenheter.
Eleven har goda kunskaper att växla mellan olika volymenheter.
Eleven har mycket goda kunskaper att växla mellan olika volymenheter.
Jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
Eleven har ännu inte uppnått målet.
Eleven har grundläggande kunskaper att jämföra och använda olika viktenheter.
Eleven har goda kunskaper att jämföra och använda olika viktenheter.
Eleven har mycket goda kunskaper att jämföra och använda olika viktenheter.
Växla mellan olika vikterenheter
Eleven har ännu inte uppnått målet.
Eleven har grundläggande kunskaper att växla mellan olika vikterenheter.
Eleven har goda kunskaper att växla mellan olika viktenheter.
Eleven har mycket goda kunskaper att växla mellan olika viktenheter.

Tabeller och diagram

Insats
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda en tidtabell
Eleven har ännu inte uppnått målet.
Eleven har grundläggande kunskaper för att använda en tidtabell.
Eleven har goda kunskaper för att använda en tidtabell.
Eleven har mycket goda kunskaper för att använda en tidtabell.
Läsa av och förstå linjediagram
Eleven har ännu inte uppnått målet.
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av och förstå linjediagram.
Eleven har goda kunskaper att läsa av och förstå linjediagram.
Eleven har mycket goda kunskaper att läsa av och förstå linjediagram.
Läsa av och förstå cirkeldiagram
Eleven har ännu inte uppnått målet.
Eleven har grundläggande kunskaper att läsa av och förstå cirkeldiagram.
Eleven har goda kunskaper att läsa av och förstå cirkeldiagram.
Eleven har mycket goda kunskaper att läsa av och förstå cirkeldiagram.
Rita linjediagram
Eleven har ännu inte uppnått målet.
Eleven har grundläggande kunskaper att rita linjediagram.
Eleven har goda kunskaper att rita linjediagram.
Eleven har mycket goda kunskaper att rita linjediagram.
Räkna ut medelvärde
Eleven har ännu inte uppnått målet.
Eleven har grundläggande kunskaper att räkna ut medelvärde.
Eleven har goda kunskaper att räkna ut medelvärde.
Eleven har mycket goda kunskaper att räkna ut medelvärde.