👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2019-11-14 15:50 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att diskutera, samtala och undersöka olika områden inom NO, såsom djur, natur, kraft, rörelse, kropp och hälsa.

Innehåll

 

Arbetssätt/arbetsformer

 • Efter genomgång i helklass arbetar vi i smågrupper, par eller enskilt.  
 • En viktig del i NO är att eleverna lär av varandra och av att lära andra, alltså delar med sig av sina kunskaper genom att hjälpa varandra och vara delaktiga vid genomgångar och diskussioner.
 • I mindre grupper få vägledd undervisning och möjlighet att diskutera, samtala, argumentera och resonera kring vår omvärld.
 • Att praktiskt få pröva enkla laborationer/undersökningar. 
 • Att få arbeta med vår närmiljö (ute och inne) för att upptäcka samband och sammanhang i de naturorienterade ämnena.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3