👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltid

Skapad 2019-11-14 18:51 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola F
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om hur det var att leva under Medeltiden.

Innehåll

Medeltid

Årskurs 5

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • ...din förmåga att tolka tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • ...redovisa för vad som är typiskt för Medeltiden och hur den tidsperioden skiljer sig och liknar andra tidsperioder som du tidigare studerat.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • Texter som vi kommer att arbeta med:Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom  medeltidens handelssystem.
  • De nordiska staternas bildande.
  • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt.
 • arbeta tillsammans med klasskamrater i par och grupp.
 • läsa olika texter.
 • titta på filmer.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • din presentation av en historisk viktig person
 • presterar på det avslutande provet

 

Du kommer att arbeta med detta arbetsområde i ca 5 veckor.

Matriser

Medeltid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
förhållanden, gestalter och skeenden
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskepr om historiska förhållanden, skeende och gestalter under medeltiden.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.
Ny aspekt
beskriva orsak och konsekvens
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har änni inte visat att du kan resonera kring om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Ny aspekt
beskriva samband
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Du har ännu inte visat att du kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.