👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri, kapitel 3

Skapad 2019-11-14 20:36 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 9 Matematik
Vi ska nu i detta område sammanfatta grundskolans kurs inom området geometri. Fokus kommer att ligga på volymbegreppet men självklart repeteras det övriga med.

Innehåll

                                                

 

Begrepp att kunna använda och förklara:

 • Omkrets
 • Area
 • Volym
 • Beräkna omkrets och area av följande figurer: Rektanglar, Parallellogram , trianglar och Cirklar
 • Beräkna volym av följande figurer: Kub, rätblock, prisma, cylinder, kon, pyramid och klot
 • Använda och omvandla de vanligaste längdenheter, areaenheter och volymenheter (kubik o liter systemen)
 • Längd, area och volym skala 
 • Likformighet

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med matteboken ”Mattedirekt".

Bedömning

 • Under lektioner och gemensamma diskussioner
 •  På provet vecka 50

Uppgifter

 • Prov med planering - Ma, geometri

Matriser

Ma
Geometri

Insats krävs
ok
bra
mkt bra
Begrepp
Kunna förstå, använda och förklara matematiska begrepp. Att använda sig av omkrets, area och volym
 • Ma
Eleven har svårigheter att förstå och använda de matematiska begreppen för arbetsområdet.
Du kan grunderna och kan använda dig av de i enkla rutin uppgifter Kan beräkna omkrets area och volym av de vanligaste figurerna (rektangel, triangel, cirklar, rätblock, cylinder)
Du kan grunderna bra och kan använda dig av de i olika typer av uppgifter Kan beräkna area, volym och omkrets av parallellogram, sammansatta figurer, prisma, kon, pyramid och klot
Du kan grunderna mkt bra och kan använda dig av de i olika typer av uppgifter som du känner igen och som är okända
Begrepp
Kunna omvandla mellan enheter längd, area och volym Kunna använda sig av skala Längd, area och volym Kan använda sig av likformighet
Svårigheter
Använder sig av enheter korrekt i enklare problem Kan lösa enklare problem med skala Kan på enkla figurer se och ge någon motivering till vilka som är likformiga
Använder alla enheter korrekt och kan göra korrekta enhetsomvandlingar i de flesta typer av uppgifter Kan lösa problem med skala Kan lösa uppgifter med likformighet
Omvandlar enheter korrekt och gör det även när det är mest lämpligt i en uppgift. Löser olika typer av problem med skala. Kan visa att man förstår vad som händer med area och volym skalan när längdskalan ändras. Kan lösa olika uppgifter med likformighet.
Metoder
Kunna välja och använda olika matematiska metoder.
 • Ma
Eleven är osäker på vilken metod som ska väljas och hur metoden ska användas.
Du kan välja en metod som fungerar okej på vanliga enkla rutin uppgifter
Du kan välja olika metoder som fungerar bra på vanliga rutinuppgifter med bra resultat
Du kan välja olika metoder som fungerar effektivt och mkt bra på vanliga rutinuppgifter med ett mkt bra resultat
Problemlösning
Kunna formulera och lösa olika matematiska problem.
 • Ma
Eleven behöver utveckla förmågan att förstå texten till ett matematiskt problem och hur det kan lösas.
Du kan lösa enkla problem och redovisa enkelt hur du har tänkt
Du kan lösa problem och redovisa hur du har tänkt
Du kan lösa flera olika typer av problem och redovisa utförligt och med lämplig metod hur du har tänkt