👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1500-talet

Skapad 2019-11-14 21:10 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
1500-talet är en händelserik tid på många sätt. Människorna i Europa får en ny världsbild, en ny syn på sig själva och utvecklar nya tekniska uppfinningar. Tekniken att trycka böcker hjälper till att sprida nya uppfinningar och idéer. Många människor reagerar mot hur kyrkan styrs. Protesterna leder till att den kristna kyrkan i västra Europa delas. Delningen kallas reformationen. De kristna delas upp i protestanter och katoliker. Sverige styrs till en början av en dansk kung, Kristian II, men Gustav Eriksson leder protesterna mot det danska styret och blir kung Gustav Vasa. Han gör Sverige till ett arvrike och man skulle kunna tro att det skulle betyda lugn och ro på tronen, men det blir en hel del dramatik när de tre bröderna ska göra upp om vem som ska sitta på tronen efter sin pappas död.
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia
1500-talet är en händelserik tid på många sätt. Människorna i Europa får en ny världsbild, en ny syn på sig själva och utvecklar nya tekniska uppfinningar. Tekniken att trycka böcker hjälper till att sprida nya uppfinningar och idéer. Många människor reagerar mot hur kyrkan styrs. Protesterna leder till att den kristna kyrkan i västra Europa delas. Delningen kallas reformationen. De kristna delas upp i protestanter och katoliker. Sverige styrs till en början av en dansk kung, Kristian II, men Gustav Eriksson leder protesterna mot det danska styret och blir kung Gustav Vasa. Han gör Sverige till ett arvrike och man skulle kunna tro att det skulle betyda lugn och ro på tronen, men det blir en hel del dramatik när de tre bröderna ska göra upp om vem som ska sitta på tronen efter sin pappas död.

Innehåll

Övergripande mål

Efter grundskolan:

·       kan du använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. 

·       har du fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken.

 

Förmågor

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

·       använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

·       kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

·       använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

 

Centralt innehåll

·       Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

·       Den svenska statens framväxt och organisation.

·       Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

·       Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

·       Hur en historisk person som Gustav Vasa har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

 

Kunskapskrav

·       Du har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter. 

·       Du visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

·       Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då resonemang om källornas användbarhet.

·       I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

·       Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

 

Genomförande

   Vi sammanfattar och repeterar de stora förändringarna under medeltiden tillsammans.

   Läraren presenterar 1500-talet med ord och bilder i en Power Point-presentation. Du berättar vad du kan och vad du är intresserad av att lära dig mer om.

   Läraren går igenom centralt innehåll, kunskapskrav, genomförande och bedömning. Du kommer med förslag på hur du vill arbeta. 

   Vi läser gemensamt inledningen om den nya tiden i ”Utkik Historia 4-6” och analyserar texten. 

   Läraren går igenom upptäcktsresorna och du gör uppgifter i par.

   Vi studerar sen Gustav Vasa och hans barn genom att läsa, skriva, göra uppgifter, göra kahoot, rita, lyssna på musik, se film och kanske försöker vi också att göra rollspel. Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp.

   Du får läsa om hur det vara att vara barn, om mat och kläder på 1500-talet. Vi ser sen ”Historieätarna – Vasatiden” och diskuterar hur det var att leva på 1500-talet.

   Du ska få skriva en egen text om livet på 1500-talet. Du skriver med hjälp från klasskamrater i en grupp (expertgrupp). När du är klar läser du din text i en annan grupp (hemgrupp). Du får också höra de andras texter i gruppen.

   Som repetition av 1500-talet går du en tipsrunda med några klasskamrater.

   Till slut får du individuellt svara på faktafrågor och resonemangsfrågor (slutuppgifter). 

   Vi avslutar med utvärdering.

 

Elevinflytande och delaktighet

   Du berättar vad du redan kan och vad du vill veta mer om.

   Du berättar på vilket sätt du vill arbeta. 

   Du kan också komma med förslag om arbetssätt och tips på material när vi har satt igång.

 

Bedömning

   arbetsuppgifter

   diskussioner

   slutuppgifter

 

Dokumentation/Utvärdering:

Dina arbeten sparas.

Du, dina klasskamrater och din lärare kommer att utvärdera arbetsområdet i slutet.

Analysen ska din lärare lägga i GAFE.