Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No/teknik

Skapad 2019-11-15 05:35 i Östervåla förskola Graniten Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Stenen Ludenben har blivit en figur för oss som berättar om NO och teknik. Barnen visar stort intresse för vad han ska hitta på för spännande saker.

Innehåll

Bakgrund

Då vi började höstterminen-19 pratade vi om naturen och i samband med det blev vår sten en figur som altid var med på våra utesamlingar. Den fick namnet Ludenben av barnen och en som fångade barnen i att prata om naturen och göra experiment. Detta arbetsområde har uppstått  genom att vi följer barnens intresse och något som vi kommer att fortsätta med under hela läsåret. 

Ålder 4-5 år

Syfte

Vårt syfte är att väcka barnens nyfikenhet att upptäcka, utforska, undersöka olika fenomen med hjälp av enkla experiment inom olika områden. Vi vill ge kunskap om växter och djur och fånga barnens intresse för naturkunskap och teknik i vardagen. 

Mål

Att barnen får förståelse för naturkunskap, kunskaper om växter och djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Att barnen får förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp

Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

Arbetssätt

 Vi följer barnens intresse och låter Stenen Ludenben vara en figur som ger spännande uppdrag och kunskap om No/teknik. Ofta sker uppdragen då vi har utesamling vid vår stockring eller ute i naturen.

 • experiment
 • bilder och uppdragskort
 • filmer
 • pyssel
 • målar/ritar
 • utflykter
 • hållbar utveckling (källsortering, odla)
 • teknik i vardagen (tex byggkonstruktioner, vattenbanor, uppfinningar) 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

Utvärdering och uppföljning gör vi  på arbetslagets planeringar.

Vi uppdaterar på lärloggen  vad vi gör och  skickar ut bilder till alla föräldrar.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: